Kaderopleiding Hart en Vaatziekten

Verdiep je in het hart!

Algemeen

De eerste taak van kaderhuisartsen-HVZ is het optimaliseren van de klinische zorg voor de eigen cardiovasculaire patiënten. Consultatie van collegae, onderwijs, richtlijnontwikkeling en deelname aan onderzoek behoren ook tot het palet van de kaderarts. Deze kan daardoor een rol vervullen bij opleiding en nascholing, en tevens in vakgroepen huisartsgeneeskunde, regionale en nationale overlegstructuren.

Doel

Het doel van deze cursus is het vergroten van deskundigheid op het gebied van hart- en vaatziekten, ten behoeve van de eigen praktijkvoering, scholing en advisering en beleid in de regio en daarbuiten. Vereist is de benodigde tijd en de instemming van praktijkgenoten om cardiovasculair risicomanagement in de praktijk te optimaliseren.

Ervaringen

Om u een goed beeld te geven van de opleiding hebben we de ervaringen van andere huisartsen vastgelegd. U kunt het interview in de vorm van een film of tekst doornemen.

De Kaderopleiding is toegepaste wetenschap die je echt kan gebruiken.

Praktische Informatie

De kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Om in het register voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB) te worden ingeschreven, moet aan criteria worden voldaan die zijn afgeleid van het competentieprofiel. Deelnemers aan de Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten worden lid van de expertgroep HartVaatHAG. Deze expertgroep kaderhuisartsen HVZ verzorgt op haar beurt weer eigen nascholingen voor huisartsen.

Lokatie: theaterhotel De Oranjerie in Roermond

Aanmeldprocedure

Voor de opleiding moet worden gesolliciteerd. Als u zich heeft aangemeld, dan ontvangt u een korte vragenlijst die u moet invullen. Daarna volgt een telefonisch gesprek met de coördinator om te bepalen of u als cursist wordt toegelaten om deel te nemen. De cursusfolder is hier te downloaden.