GEZP

In het Maastrichtse curriculum zijn 18 weken gereserveerd voor de Gezondheidszorgparticipatie (GEZP). Tijdens deze participatie functioneert de student als senior coassistent onder supervisie van een specialist. Wij bieden hiervoor een aantal plekken aan in de Huisartsgeneeskunde, ouderengeneeskunde en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

GEZP stage (senior coassistent)

Huisartsgeneeskunde is één van de Gezondheidszorgparticipatiestages (GEZP) waaruit een student kan kiezen na de coschappen. De supervisie op de werkplek wordt door een of meer vaste stafleden gedaan, die frequent contact hebben met de student.

Deze senior coassistent verblijft 18 weken binnen één afdeling/team en krijgt meer verantwoordelijkheid en op basis van gebleken geschiktheid meer patiëntenzorg onder zijn/haar hoede dan tijdens de reguliere coschappen. De student is doorgaans ‘verantwoordelijk’ voor een aantal patiënten. Dit gegeven maakt dat de leerdoelen ‘beleid opstellen’, ‘consequenties van beleid volgen’ en ‘begeleiden van patiënten’ goed en uitgebreider tot hun recht komen. De GEZP vormt de afronding van het curriculum.

GEZP klein

Vanuit Huisartsgeneeskunde organiseren wij een beperkt aantal GEZP-plekken in huisartspraktijken, instellingen voor ouderenzorg of mensen met een verstandelijke beperking (zoals in Maasveld). De huisarts kan bijvoorbeeld laten zien hoe mooi en veelzijdig het vak is. Er is extra veel tijd en aandacht voor persoonlijke leerdoelen van de student. Het is voor veel studenten een bevestiging van hun gevoel om later huisarts te willen worden. Maar omgekeerd kan ook.

gezp.jpg

De GEZP huisartsgeneeskunde is veelzijdig, het patiëntcontact intensief en de begeleiding enthousiast!

Berna Schouten

Berna Schouten

Onderwijscoördinator praktijken

043 388 4101

Heb je vragen of wil je meer informatie over de Gezondheidszorgparticipatie? Stuur dan een mail naar: opleidingspraktijk-hag@maastrichtuniversity.nl