Onderzoek

Het spectrum van ons onderzoek is net zo breed als het vakgebied Huisartsgeneeskunde. De vakgroep Huisartsgeneeskunde draagt zorg voor de verbinding tussen onderwijs, opleiding en onderzoek, inclusief zorginnovatie. Het kan gaan om preventie en leefstijl, (vroeg)diagnostiek, effectiviteit van behandelingsmethoden, palliatieve zorg en ziektebeloop

Algemeen

Ons wetenschappelijk onderzoek is ingebed binnen Research Schools van het MUMC+. Het merendeel van ons onderzoek valt binnen de onderzoekslijnen 'Optimising Patient Care' en 'Promoting Health & Personalised Care' van Care and Public Health Research Institute (CAPHRI). Voor meer informatie over CAPHRI: klik hier.

Speerpunten in beeld

Onderzoek.png

Research Network Family Medicine Maastricht

Naast onze lopende onderzoeksprojecten hebben we ook een unieke eerstelijnsdatabase waarmee onderzoek gedaan kan worden, het RNFM Maastricht (voorheen RNH).
Klik hier voor meer informatie over RNFM Maastricht

logo-rnfm.jpg

Huisartsgeneeskunde verbindt onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg

Jeroen Smeets

Made in Maastricht: ik ben huisarts en Justitieel Geneeskundige ('gevangenisarts'), ik hou van onderwijs geven aan studenten en aios, maar ik ben zelf ook lifelong learning en volgde recent een nieuwe NHG Kaderopleiding, dit keer over diabetes!

Bruikbare Wetenschap

Aangezien ons onderzoeksveld erg breed is, hanteren we al jaren het begrip 'Bruikbare Wetenschap', een speciale selectie van onderzoeken, geschikt en relevant voor de dagelijkse huisartspraktijk. Samengevat voor u, in het Nederlands, door huisartsonderzoeker Jochen Cals.

Klik hier om deze artikelen te lezen.

Jochen-Cals-contact.jpg

De aios zoekt het op

Huisartsen in opleiding worden getraind in het zoeken en interpreteren van wetenschappelijke literatuur om toe te passen in de praktijk. De vragen komen uit de alledaagse (huisarts)praktijk.

Klik hier om deze artikelen te lezen.

260485-P4K10V-651.jpg

Projecten

Hier zijn de lopende projecten te vinden van onze afdeling en soms ook op verzoek van andere universiteiten. Projecten die we landelijk samen doen, krijgen het label 'Consortium Huisartsgeneeskunde'.

UNH-sectielogo_consortium (fc) klein

Publicaties

Jaarlijks publiceren onze onderzoekers circa 150 wetenschappelijke artikelen.

Wie meer wil weten over die output: klik hier.

Prof. dr. Loes van Bokhoven

Prof. dr. Loes van Bokhoven

Vakgroepvoorzitter

043 388 2327

Contact

Voor alle onderzoeksvragen: neem gerust contact met mij op.

Privacyverklaring