Huisartsopleiders

Opleiden gaat over delen van kennis en ervaring, nieuwe inzichten en ruimte geven aan individuele ontwikkeling. Aan het opleiden van aios zijn voorwaarden gekoppeld.

Opleidingspraktijk

In een opleidingspraktijk kunnen studenten en aios worden opgeleid. De praktijk die voor het opleiden kiest, begint met de begeleiding van coassistenten. Bij het opleiden van aios is het de bedoeling om deze afwisselend, of naast de coassistent op te leiden.

Praktijk erkenningsticker Opleiden UM.png

Huisartsopleider worden

Opleiden gaat over delen van kennis en ervaring, nieuwe inzichten en ruimte geven aan individuele ontwikkeling. Opleiders leiden op met passie, zoals te zien in deze korte film van de landelijke opleidersvereniging (LHOV).

Om aios te mogen opleiden gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 3 jaar praktiserend huisarts
  • U hebt ruime ervaring met het opleiden van coassistenten
  • U bent als huisarts voor minimaal 40% in de praktijk werkzaam, verdeeld over een minimum van 3 dagen
  • Tijdens de openingstijden van de praktijk is een gediplomeerde doktersassistente aanwezig
  • Er is een eigen spreekkamer voor de aios, liefst met een apart onderzoekdeel
  • Video-opnameapparatuur is aanwezig waarop alle consultonderdelen goed in beeld gebracht kunnen worden
  • De praktijk is gecertificeerd

De aios neemt patiënten van de opleider over en creëert zo tijd voor het dagelijkse leergesprek van een uur. Dit bestaat uit nabespreking van patiënten, standaarden en persoonlijke thema’s. Aios en opleider leren hier allebei van. Voor meer informatie klik hier.

Startende opleiders

Minimaal 4 maanden voordat u als nieuwe opleider uw eerste aios krijgt, begint de starterstraining. In de eerste twee jaar van het opleiderschap wordt een opleider gezien als ‘startende opleider’ en krijgt deze groep extra training naast het reguliere curriculum voor huisartsopleiders. Deze training wordt gegeven door een lid van het hao-team.

Scholing plaatsvervangende opleiders

Een ‘Plaatsvervangend Opleider’ is een huisartscollega in de praktijk die méér dan een halve dag de aios superviseert. Om RGS-erkend te worden, bieden wij training aan. Een globaal overzicht van het programma (13.00-17.00 uur):

  1. Uitwisselen van ervaringen
  2. Regelgeving RGS met betrekking tot het opleiderschap
  3. Didactische hulpmiddelen voor het voeren van goede taakgerichte leergesprekken

Assistentenmiddagen

Praktijkassistenten hebben ook een rol bij het opleiden van aios. Twee keer per jaar organiseren wij een scholingsmiddag voor assistenten met als doel bewust te worden wat de aios te leren heeft en om te helpen bij feedback en beoordelingsmomenten met de aios.

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie over de huisartsopleiding in Maastricht en/of Eindhoven? Stuur dan een mail naar: huisartsopleiding@maastrichtuniversity.nl