RNFM Maastricht

Research Network Family Medicine Maastricht

Wat is RNFM Maastricht?

In 1988 is het RegistratieNet Huisartsen (RNH) opgericht. RNH-huisartsen registreerden de medische gegevens van hun patiënten, zoals ziekte en medicatie, op uniforme wijze in het HIS. Zo waren deze gegevens ook geschikt voor onderzoek. Elk kwartaal werden deze gegevens gekopieerd naar de onderzoeksdatabase van het RNH. Daar werden ze geanonimiseerd beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. In de loop der jaren hebben honderden onderzoekers van het RNH gebruik gemaakt.

In 2018 veranderde de naam in Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht. De dataset werd aangevuld met consultgegevens en testresultaten. Het aantal huisartsenpraktijken steeg tot 28 in 2022; het aantal actieve patiënten in de database groeide naar ruim 150.000.

Het RNFM werkt intensief samen met de netwerken van de UMC’s van Amsterdam, Utrecht en Groningen. Deze zogeheten ‘Intercity’-netwerken maken gebruik van een uniforme database-structuur, waardoor het voor onderzoekers gemakkelijker wordt om data op te vragen uit verschillende netwerken. Zo komen de gegevens van ongeveer 1,5 miljoen patiënten binnen handbereik. De dataset wordt nog steeds elk kwartaal geactualiseerd met de nieuwste zorggegevens.

logo-rnfm.jpg

Voor onderzoekers

Het RNFM is een goede afspiegeling van de Nederlandse populatie en een prima gegevensbron voor epidemiologisch onderzoek. Het gebruik door ‘big data’-onderzoekers neemt de laatste jaren toe, zeker nu de gegevens van verschillende netwerken gecombineerd kunnen worden. Maar ook voor kleinere data-onderzoeken, zoals die van PhDs, is het RNFM zeer geschikt als databron.

Naast data-onderzoek kan het RNFM ook worden gebruikt om steekproeven op te zetten voor patiëntgebonden onderzoek. Via het RNFM kunnen dan de patiënten worden geselecteerd die aan de inclusiecriteria voldoen. Het werven van patiënten verloopt via de aangesloten huisartsen, want alleen zij kunnen de identiteit van de geselecteerde patiënten achterhalen.

Het gebruik van RNFM-data is niet gratis. Om de kosten te dekken voor het in stand houden van de database en het leveren van de gevraagde gegevens, wordt een redelijke prijs gevraagd. Deze ‘data fee’ wordt veelal opgenomen in een onderzoeksaanvraag. ZonMw en andere fondsverdelers stellen hiervoor budget beschikbaar.

Voorbeelden van projecten die gebruik maken van het RNFM:

  • Behandeling van aktinische keratose door de huisarts
  • Zorgmijding tijdens de COVID-pandemie (hart-vaatziekten, kanker)
  • Effect van de COVID-pandemie op de praktijkvoering
  • Vroegopsporing van young-onset dementie

Informatie voor huisartsen

U kunt als huisarts deelnemen aan het RNFM. Deelname vergt nauwelijks inspanning: na de aansluiting is eens per kwartaal een druk op de knop voldoende. In ruil hiervoor krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw registratie via de periodieke EPD-scan. RNFM-huisartsen kunnen ook spiegelinformatie opvragen; veelal verloopt dit via de regionale zorggroepen.

Patiënten kunnen bezwaar maken tegen opname van hun medische gegevens in het RNFM. Hier leest u informatie over hoe het RNFM omgaat met de privacy van patiënten. Hoe het RNFM haar eigen doelstellingen bewaakt, staat in de Governance-code.

Meer weten? Neem dan contact op via rnfm@maastrichtuniversity.nl

Huibert Tange

Huibert Tange

Coördinator RNFM Maastricht

043 388 2230

Contact

Heeft u nog vragen over het RNFM Maastricht of wilt u meer weten over gebruik maken van onze data? Neem dan vrijblijvend contact op.

Privacyverklaring