RNFM Maastricht

Research Network Family Medicine Maastricht

Wat is RNFM Maastricht?

In 1988 werd het RegistratieNet Huisartsen (RNH) opgericht: de stap van papieren kaart naar digitaal was een feit. Huisartsen die aangesloten waren op het RNH, registreerden de gegevens van hun patiënten en relevante zorggegevens zoals ziekte en medicatie op uniforme wijze. Deze dynamische gegevens zijn geanonimiseerd opgeslagen in de centrale database op de Universiteit Maastricht.

In 2018 is de naam van het RNH door toenemende internationalisering gewijzigd in Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht. Het aantal praktijken dat deelneemt aan het RNFM Maastricht groeit. Op dit moment bestaat het netwerk uit 27 huisartspraktijken Hierdoor groeit ook de beschikbare dataset (nu 80.000 actieve patiënten). We streven ernaar dit aantal te verdubbelen. De dataset is longitudinaal en dynamisch en onderscheidt zich daarmee van andere netwerken.

logo-rnfm-klein.jpg

Voor wie?

Het databestand is geschikt voor onderzoekers en instanties die meer willen weten over de eerstelijnspopulatie. Voorbeelden van projecten die gebruikt maakten van onze data zijn:

  • Kortdurende interventie problematisch alcoholgebruik
  • Kinderen van Ouders met Psychische Problemen
  • Prikkelbare darm syndroom bekeken door de ogen van de patiënt

Het RNFM Maastricht is een goede afspiegeling van de Nederlandse huisartsenzorg en representatief voor de Limburgse situatie. Met de data zelf kan al onderzoek gedaan worden. Het RNFM Maastricht wordt ook door het RIVM gebruikt. Extra interessant voor onderzoekers is de aanwezigheid van woonsituatie en medicatievoorschriften in de dataset. Een onderzoeker kan een complexe vraag voorleggen en snel en betaalbaar een geschikte dataset krijgen. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen met echte patiënten. Deze worden om privacy redenen via de eigen huisartspraktijk uitgenodigd.
Onze metadata gaan ondergebracht worden bij DataHub van het MUMC+.

Datawarehouse

Veel wetenschappelijke publicaties (lijst is opvraagbaar) kwamen tot stand met behulp van het RNFM Maastricht.

Onderzoekers die meer willen weten welke morbiditeitsgegevens er zijn, kunnen meteen kijken in het Datawarehouse RNFM Maastricht.

Kom je er niet uit of wil je meer weten, neem contact op via rnfm@maastrichtuniversity.nl.

Contact

Heeft u nog vragen over het RNFM Maastricht of wilt u meer weten over gebruik maken van onze data? Neem dan vrijblijvend contact op.

Privacyverklaring

Huibert Tange

Coördinator RNFM Maastricht

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op uw computer of apparaat.