Vacatures

Vacatures vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht

Stagecoördinator voor 0,6 fte (profiel docent-1) per 1 mei 2019 Huisartsopleiding Maastricht

Functieomschrijving

De huisartsopleiding van de Universiteit Maastricht is een opleiding die artsen opleidt tot het geneeskundig specialisme huisarts in de provincies Limburg en Brabant.
Het docententeam bestaat uit ervaringsdeskundigen uit de gezondheidszorg die praktijk en wetenschap vertalen naar het onderwijs. De huisartsopleiding verzorgt cursorisch onderwijs op 2 onderwijslocaties (Maastricht en Eindhoven). Het is een middelgrote afdeling met circa 65 enthousiaste medewerkers, ongeveer 180 huisartsopleiders, 80 opleiders in klinieken en ruim 200 huisartsen-in-opleiding.

De Stage-coördinator voert de logistieke en organisatorische taken uit ter ondersteuning van het leren van en onderwijs aan aios op de stageplekken in het tweede jaar van de opleiding. Verder voert hij/zij de regelgeving t.a.v. vrijstellingen voor deze stages uit, en beoordeelt hij /zij aanvragen voor keuzestages.
De stage-coördinator wordt ondersteund door een op dit terrein ervaren en deskundige medewerker studentzaken en werkt samen in een team van coördinatoren binnen de huisartsopleiding. Zij/hij geeft vanuit het coördinaat aanwijzingen aan docenten bij de opleiding.

Functie eisen

Wij vragen een RGS geregistreerde huisarts met ervaring als praktiserend huisarts en bij voorkeur minimaal 1,5 dag per week werkzaam in de huisartspraktijk.
Ervaring met (het coördineren van) onderwijs aan professionals strekt tot aanbeveling. U beschikt over organisatievermogen op het vlak van samenwerking met opleidingsinstellingen in de tweedelijn en combinatie met werkzaamheden in de praktijk.

Informatie

Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen zowel bij het Hoofd van de huisartsopleiding te Maastricht:

dr. H.J.S. Maiburg (bas.maiburg@maastrichtuniversity.nl of 043-3882340) als bij de huidige stage-coördinator: H.J. Vunderink (h.vunderink@maastrichtuniversity.nl of 043-3882085).

Solliciteren

De vacature is hier te vinden op Academic Transfer. Er kan tot 21 januari 2019 gesolliciteerd worden.

Promovendus E-manager Chronic Diseases start (uiterlijk) per 1 maart 2019

Functieomschrijving

Voor dit project zijn wij op zoek naar een promovendus die samen met de andere 2 promovendi in Maastricht gaat werken aan de ontwikkeling en evaluatie van de E-manager. Standplaats van het onderzoek is Maastricht. Het onderzoek dient binnen 4 jaar te resulteren in een wetenschappelijk proefschrift.

Functie eisen

Steeds meer mensen krijgen te kampen met één of meerdere chronische aandoeningen, zoals COPD, astma, diabetes mellitus type 2 of hartfalen. Deze aandoeningen hebben een grote impact op het leven van de persoon en beïnvloeden vaak het functioneren en de kwaliteit van leven. Het belangrijkste kenmerk van een chronische aandoening is dat de ziekte niet meer overgaat. Het doel van de behandeling verschuift dan van ‘genezing’ naar een ‘zo laag mogelijk ervaren ziektelast’. De patiënt moet aanpassingen doen in zijn leven en leren omgaan met de ziekte. De tijd die de patiënt bij de zorgverlener in de spreekkamer doorbrengt is minimaal, wat impliceert dat de patiënt dus voornamelijk zelf verantwoordelijk is voor het managen van zijn aandoening(en). Om de patiënt hierbij te faciliteren heeft hij ondersteuning nodig, die in het huidige project vormgegeven is als een E-manager.
De E-manager bestaat grofweg uit 2 onderdelen: (1) de Ziektelastmeter die gebruikt wordt in het consult met de zorgverlener en (2) een E-supporter die de patiënt thuis ondersteuning biedt. Op deze manier kan de patiënt thuis verder met wat in het consult besproken en afgesproken is. In een voorgaand project is een Ziektelastmeter voor COPD ontwikkeld, die reeds geïmplementeerd wordt in de dagelijkse COPD zorg. Op dit moment loopt een traject waarbij de Ziektelastmeter wordt uitgebreid naar astma en diabetes mellitus type 2 en waarbij de E-supporter wordt ontwikkeld. Hier werken reeds 2 promovendi aan bij de Universiteit Maastricht en 1 bij de Universiteit Twente. De huidige vacature is gericht op een promovendus die aan wil sluiten bij de 2 andere promovendi in Maastricht om de ontwikkeling van een ziektelastmeter voor hartfalen te onderzoeken. Naast de ontwikkeling van het instrument zullen de implementatie, de effectiviteit en de doelmatigheid van de E-manager worden geëvalueerd.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie en het opvragen van het onderzoeksvoorstel kunt u contact opnemen met:

Dr. Annerika Gidding-Slok, E-mail: annerika.slok@maastrichtuniversity.nl tel: 043 388 2997

Solliciteren

De vacature staat hier op Academic Transfer. Er kan tot 27 januari 2019 gesolliciteerd worden.

HAB Jaar 3 huisartsopleiding Maastricht - lokatie Eindhoven (0.4 fte) per 1 mei 2019

Functieomschrijving

De huisartsbegeleider (HAB) geeft onderwijs aan en begeleidt een groep artsen in opleiding tot huisarts en hun huisartsopleiders samen met een gedragswetenschapper. Verder ontwikkelt hij/zij onderwijs t.b.v. de driejarige opleiding tot huisarts. Deze activiteiten voert hij/zij uit in het eerste of derde jaar van de opleiding. Gedurende deze jaren gaan de AIOS vier dagen per week naar een huisartspraktijk en vindt het ondersteunend onderwijs, de zogeheten ‘terugkomdag’, op de dinsdag (jaar 3, Eindhoven) of de donderdag (Jaar 1, Maastricht) op het instituut plaats.

Functie eisen

Wij vragen een RGS geregistreerde huisarts met minimaal 3 jaar ervaring als praktiserend huisarts en minimaal nog 1,5 dag per week werkzaam in de huisartspraktijk.

Ervaring met onderwijs aan professionals (bijvoorbeeld als huisartsopleider, supervisor en/of een gevolgde kaderopleiding) strekt tot aanbeveling

Affiniteit hebben met onderwijs en groepsprocessen.

Organisatievermogen m.b.t. samenwerken in groepsbegeleiding, mentoraat van aios en combinatie met werkzaamheden in de praktijk.
■ U verzorgt de vastgestelde en specifieke onderwijsprogramma's, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van toetsing en voortgangsadvisering en begeleidt de aios en het koppel aios-huisartsopleider. U werkt als huisartsbegeleider samen met een gedragswetenschappelijk docent.
■U ontwikkelt, organiseert en verbetert het onderwijs;
■U neemt, afhankelijk van omvang aanstelling, deel aan werkgroepen en commissies.

Informatie

Informatie kan worden ingewonnen bij het Hoofd van de huisartsopleiding te Maastricht: dr. H.J.S. Maiburg (bas.maiburg@maastrichtuniversity.nl of 043-3882340) of bij het adjuncthoofd/curriculum-coördinator: dr. M. van de Laar (merijn.vandelaar@maastrichtuniversity.nl of 040-7116082/043-3882811).

Solliciteren

De vacature staat hier op Academic Transfer. Er kan tot 3 februari 2019 gesolliciteerd worden.

Algemeen contact formulier huisartsgeneeskunde

Neem contact met ons op.

Privacyverklaring

Algemeen formulier

De inhoud van dit formulier komt terecht in de algemene emailbox van de vakgroep Huisartsgeneeskunde.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op uw computer of apparaat.