Ouderengeneeskunde

In 2020 is in Maastricht deze vervolgopleiding gestart. We starten gegarandeerd ieder jaar in september met een nieuwe groep. De sollicitatietermijn loopt jaarlijks van 15 februari tot 15 april.

De opleiding ouderengeneeskunde in Maastricht

Er is heel veel behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde. Landelijk dient het aantal specialisten ouderengeneeskunde flink te stijgen, dat staat ook in het Raamplan Geneeskunde 2020 expliciet opgenomen. Maastricht draagt als nieuw instituut graag haar steentje bij.
Wij vinden het uiterst belangrijk dat het opleiden voor en door de regio gebeurt.

UM-200083-Visuals A2-1.png
UM-200083-Visuals A2-2.png

Wie Maastricht als opleidingsinstituut kent, weet dat onze lijnen kort zijn. Studenten en staf weten elkaar goed te vinden. Een veilig leerklimaat staat voorop ('happy professional') en je mening en inbreng worden zeer gewaardeerd.

Uniek specialisme

  • De specialist ouderengeneeskunde behandelt patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere patiënten met een complexe zorgvraag.
  • De vraag naar medische zorg voor deze patiënten neemt toe en dus blijft er genoeg werk voor specialisten ouderengeneeskunde.
  • De patiënten wonen in een verpleeghuis of thuis. Zij hebben behandeling nodig voor hun dementie, complexe chronische aandoeningen, revalidatie of voor alles tegelijk.
  • Als hoofdbehandelaar werk je multidisciplinair en voer je de regie. Dat doe je in loondienst of als zelfstandig ondernemer.
  • Als specialist ouderengeneeskunde heb je een uitdagend vak. Je kijkt naar de patiënt én naar diens omgeving. Daarvoor heb je specifieke medische kennis nodig, maar ook creatief talent om complexe medische puzzels op te lossen en goede communicatieve vaardigheden.
  • Het specialisme is uniek in de wereld. Daar kun je volop (wetenschappelijk) aan meebouwen!

Meelopen

Onbekend maakt onbemind. Iedere student of basisarts kan met een arts van ons meelopen binnen de ouderengeneeskunde. Nieuwsgierigheid wordt erg op prijs gesteld! Daarnaast hebben wij ook leuke WESP-stages in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L). Studenten vinden deze op fhml-web.

Klik hier om meer te lezen over meelopen

De specialist ouderengeneeskunde is een generalist met medische expertise in de zorg van chronisch zieke patiënten met als kerndoel de kwaliteit van leven bevorderen.

Solliciteren

Wil jij per 1 september 2024 starten met de opleiding in Maastricht? Dan kan je via SOON solliciteren vanaf 15 februari 2024 tot 15 april 2024. Je kan ons ook eerder een bericht sturen om alvast je interesse kenbaar te maken. Laat ons ook weten als je op zoek bent naar een ANIOS-plek, zonder verplichting om in opleiding te gaan. Jullie zijn hard nodig!

Klik hier om meer te lezen over solliciteren.
Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde hebben elkaar hard nodig
UM-220145-Flyer meelopen 2023.jpg

Aios

In Maastricht is de eerste groep aios gestart in september 2020. De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is een voltijdstudie van drie jaar, inclusief stages.

Klik hier om meer te lezen over Aios.

Opleiders

Maastricht biedt al vele jaren een GEZP-stage aan in de ouderengeneeskunde. Het is de bedoeling om de ouderengeneeskunde nog beter zichtbaar te maken en te integreren binnen het basiscurriculum Geneeskunde zoals het coschap. Onbekend maakt immers onbemind. Dit vraagt naast de zorg aan ouderen, een extra investering van SO's die opleider zijn of willen worden. Daarnaast zullen er meer aios opgeleid moeten worden. Dit betekent dat we binnen bestaande opleidingsplekken zullen bekijken of er meer SO's bereid zijn om opleider te worden. Ook zijn we geïnteresseerd om nieuwe opleidingsplekken te vinden en te accrediteren. We bezoeken zelf werkplekken, maar aarzel niet om met ons in contact te treden om te kijken of u opleider of docent kunt worden.

Klik hier om meer te lezen over opleiders.

Contact

Voor alle vragen rondom of over de opleiding Ouderengeneeskunde in Maastricht: neem gerust contact op.

Privacyverklaring

Mariëlle van der Velden-Daamen

Hoofd opleiding Ouderengeneeskunde

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op uw computer of apparaat.