Ouderengeneeskunde

Vanaf september 2020 kun je in Maastricht ook de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde volgen. Vanaf 1 maart 2020 kun je voor Maastricht als opleidingsinstituut solliciteren.

Een zelfstandige opleiding ouderengeneeskunde in Maastricht

Er is heel veel behoefte aan specialisten ouderengeneeskunde. Landelijk dient het aantal specialisten ouderengeneeskunde flink te stijgen. Maastricht draagt graag haar steentje bij.
Wij vinden het uiterst belangrijk dat het opleiden voor en door de regio gebeurt.
Wie Maastricht als opleiding kent, weet dat onze lijnen kort zijn. Studenten en staf weten elkaar goed te vinden. Een veilig leerklimaat staat voorop ('happy professional') en je mening en inbreng worden zeer gewaardeerd.

Visual Ouderengeneeskunde tijdlijn.png

0. RGS wijziging regelgeving

Sinds 1 januari 2020 is de RGS regelgeving gewijzigd waardoor we een erkenning konden aanvragen om een zelfstandig opleidingsinstituut te worden. Dat hebben we gedaan. We willen voor aios en opleiders een aantrekkelijke, vernieuwende opleiding in de regio zijn. Onze lokatie is Debyeplein 1 in Maastricht.

1. Informatieavond

Woensdag 29 januari 2020 organiseerden wij in Van der Valk Maastricht een succesvolle en gezellige informatieavond voor onze professionele relaties en aios in spe. De presentatie is hier te bekijken.
De vragen die gesteld zijn en de antwoorden, zijn terug te vinden onder de FAQ's.

2. Visitatie

Op vrijdag 21 februari 2020 is Ouderengeneeskunde Maastricht gevisiteerd door de RGS. Het was een prettig bezoek en een constructieve middag. De uitkomst volgt nog, maar we kunnen intussen gewoon doorgaan met onze voorbereidingen.

3. Start sollicitatieprocedure

Vanaf 1 maart kan er gesolliciteerd worden voor een opleidingsplek. Maastricht staat op de website van de landelijke koepel SOON als zelfstandig instituut. Jouw sollicitatiebrief komt direct binnen bij ons.

4. Uitslag visitatie

In maart en april werken wij verder aan ons curriculum. Ook gaan we docenten recruteren, aanstellen en inwerken. De RGS laat ons 24 april weten wat de uitkomst is van de visitatie op 21 februari. Dat is dus vóór de sluitingstermijn van de sollicitatieperiode.

5. Sluiting sollicitatietermijn

De sluitingsdatum om te solliciteren is 1 mei. Daarna maken wij de briefselectie en nodigen wij kandidaten uit voor de sollicitatiegesprekken. De data die hiervoor gereserveerd zijn, zijn dinsdag 12 mei en vrijdag 15 mei 2020. De gesprekken duren 1,5 uur per kandidaat. De methode die daarvoor gebruikt wordt, is de STARR selectie.

6. Start opleiding

De opleiding start per 1 september 2020. In Maastricht starten wij altijd in september met een nieuwe groep aios, dus niet (ook) in maart.


Uniek specialisme

  • De specialist ouderengeneeskunde behandelt patiënten met een complexe zorgproblematiek. Meestal zijn dat kwetsbare ouderen, maar soms ook jongere patiënten met een complexe zorgvraag.
  • De vraag naar medische zorg voor deze patiënten neemt toe en dus blijft er genoeg werk voor specialisten ouderengeneeskunde.
  • De patiënten wonen in een verpleeghuis of thuis. Zij hebben behandeling nodig voor hun dementie, complexe chronische aandoeningen, revalidatie of voor alles tegelijk.
  • Als hoofdbehandelaar werk je multidisciplinair en voer je de regie. Dat doe je in loondienst of als zelfstandig ondernemer.
  • Als specialist ouderengeneeskunde heb je een uitdagend vak. Je kijkt naar de patiënt én naar diens omgeving. Daarvoor heb je specifieke medische kennis nodig, maar ook creatief talent om complexe medische puzzels op te lossen en goede communicatieve vaardigheden.
  • Het specialisme is uniek in de wereld. Daar kun je volop (wetenschappelijk) aan meebouwen!
Bollenfiguur kernwoorden ouderengeneeskunde.png

Meelopen

Onbekend maakt onbemind. Iedere student of basisarts kan met een arts van ons meelopen binnen de ouderengeneeskunde. Nieuwsgierigheid wordt erg op prijs gesteld!

Klik hier om meer te lezen over meelopen

Solliciteren

Wil je per 1 september 2020 beginnen met de opleiding in Maastricht? Dan kan je via SOON solliciteren vanaf 1 maart 2020 tot 1 mei 2020. Je kan ons ook eerder een bericht sturen om je interesse kenbaar te maken. Doe dit tijdig zodat eventuele erkeningen op tijd in orde zijn.

Klik hier om meer te lezen over solliciteren.
Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde hebben elkaar hard nodig
poster.png

Aios

In Maastricht zal bij voldoende belangstelling de eerste groep aios starten in september 2020. De opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is een voltijdstudie van drie jaar, inclusief stages.

Klik hier om meer te lezen over Aios.

Opleiders

Maastricht biedt al vele jaren een GEZP-stage aan in de ouderengeneeskunde. Het is de bedoeling om de ouderengeneeskunde nog beter zichtbaar te maken en te integreren binnen het basiscurriculum Geneeskunde zoals het coschap. Onbekend maakt immers onbemind. Dit vraagt naast de zorg aan ouderen, een extra investering van SO's die opleider zijn of willen worden. Daarnaast zullen er meer aios opgeleid moeten worden. Dit betekent dat we binnen bestaande opleidingsplekken zullen bekijken of er meer SO's bereid zijn om opleider te worden. Ook zijn we geïnteresseerd om nieuwe opleidingsplekken te vinden en te accrediteren. We bezoeken zelf werkplekken, maar aarzel niet om met ons in contact te treden om te kijken of u opleider of docent kunt worden.

Klik hier om meer te lezen over opleiders.

Contact

Voor alle vragen rondom of over de opleiding Ouderengeneeskunde in Maastricht: neem gerust contact op.

Privacyverklaring

Mariëlle van der Velden-Daamen

Coördinator opleiding Ouderengeneeskunde in Maastricht

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op uw computer of apparaat.