18 december 2019

CRP bij kids

Zou een CRP-test bij kinderen met een luchtweginfectie meer handvatten kunnen geven bij de beslissing om wel of niet te starten met antibiotica?

Bij volwassenen met een luchtweginfectie helpt het gebruik van de CRP-sneltest bij het verminderen van het aantal antibiotica voorschriften. In de richtlijn Kinderen met Koorts is beschreven, dat er geen laboratoriumtest is die voldoende specifiek is om kinderen met een ernstige infectie in een vroeg stadium te herkennen. Er is onvoldoende onderzoek in de eerste lijn gedaan naar de waarde van CRP en procalcitonine. Aanvullend bloedonderzoek bij verdenking op een ernstige infectie bij kinderen in de huisartsenpraktijk wordt dan ook niet aangeraden.

Schot et al. hebben gekeken naar verschillen in voorschrijven van antibiotica bij kinderen met een lage luchtweginfectie. Bij dit onderzoek zijn kinderen tussen de 3 maanden en 12 jaar geïncludeerd, als zij met een luchtweginfectie bij de huisarts kwamen. Bij deze RCT is gekeken naar het verschil in voorschrijven van antibiotica bij kinderen waarbij een CRP gemeten is, vergeleken met kinderen waarbij dat niet is gedaan. De resultaten van het onderzoek laten een verschil van <10% zien tussen de CRP- en de controlegroep. Dit was geen significant verschil. De enige significante voorspeller van antibioticagebruik was het klinisch oordeel van de huisarts.

Referentie

Door: Ilse van der Heijden en Kim Lambregts

Zie ook

4 oktober 2018

Shockwave therapie voor ‘trigger finger?

30 oktober 2018

Helpt duct tape tegen wratten?

10 december 2018

Moet je een aantal potentieel allergene voedingsstoffen vroeg introduceren bij baby’s?

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op uw computer of apparaat.