16 januari - 12 maart 2024

Persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen in zorginstellingen

Deze cursus vind drie maal plaats, op dinsdag 16 januari, dindag 6 februari en dinsdag 12 maart 2024, van 10.00 - 17.00 uur

De diagnose persoonlijkheidsstoornis wordt niet snel gesteld als je eenmaal tot de geriatrische doelgroep behoort. En als er eerder in het leven al een diagnose persoonlijkheidsstoornis gesteld was dan is vaak erg onduidelijk wat deze betekent voor de problematiek in het hier en nu. Toch zien we allemaal in de praktijk dat de persoonlijkheid een belangrijke rol speelt bij de manier van omgaan met de specifieke geriatrische problemen: afhankelijk worden, isolement en institutionalisering.

Vanuit een theoretisch model – het biosociale leermodel van Theodore Millon – geven we in deze cursus uitleg over de persoonlijkheidsstructuur van mensen, het herkennen van deze structuur, de invloed ervan op de specifieke “levensopgaven” van de geriatrische patiënt en de wijze waarop u – en de verzorgenden en familie – eventueel probleemgedrag of intrapsychisch lijden op basis van die persoonlijkheidsstructuur het best kunt benaderen. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de koppeling tussen het model van Millon en meer traditionele classificatiesystemen voor persoonlijkheidsproblematiek.

Klik hier voor meer informatie.

Extra informatie

Begindatum en tijd
16 januari 2024 om 10:00 uur
Einddatum en tijd
12 maart 2024 om 17:00 uur
Locatie
Woonzorgcenrum de Beyart
Entree
€ 960,- (inclusief koffie/thee/lunch en literatuur). Voor de tweede persoon uit dezelfde organisatie geldt een reductie. U betaalt dan € 760,- | Cursussen van GERION zijn vrijgesteld van BTW
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met het plaatsen van cookies op uw computer of apparaat.