Verwerven van competenties

Tijdens de huisartsopleiding in Maastricht werk je als AIOS doelgericht aan het verwerven van de competenties uit het competentieprofiel van de huisarts. Deze bestaan uit wisselende combinaties van kennis, vaardigheden, attitudes, eigenschappen en inzichten. Je leert deze onderdelen tijdens het werken als huisarts toe te passen.

Om je te helpen bij het doorlopen van de opleiding, zijn er voor iedere AIOS mentoren beschikbaar. Samen met jouw mentor en opleider stel je een individueel opleidingsplan op. Hierbij wordt gekeken welke competenties je al hebt en welke je nog moet verwerven. Jouw opleider zorgt ervoor dat het werk dat je in de praktijk doet aansluit op datgene waarin jij je wilt ontwikkelen.

Door een stevig pakket van toetsing en beoordeling ben je uiteindelijk in staat om jouw persoonlijke individuele opleidingsplan adequaat aan te scherpen.