AIOTHO

Het is mogelijk om de huisartsopleiding te combineren met huisartsgeneeskundig relevant promotieonderzoek. De totale opleiding tot arts in opleiding tot huisarts en onderzoeker (AIOTHO) duurt maximaal 6,5 jaar. Maastricht leidt relatief een groot aantal AIOTHO’s op. We vinden het belangrijk dat het wetenschappelijk karakter van de opleiding en de wetenschappelijke onderbouwing van de huisartsgeneeskunde versterkt wordt. De opleiding en de vakgroep huisartsgeneeskunde zijn in één gebouw gehuisvest, wat bijdraagt aan een goed onderzoeksklimaat.

Er wordt een leertraject opgesteld waarin opleiding en onderzoek een plaats krijgen. Het eerste half jaar loop je als AIOTHO stage bij een huisarts. Daarna wisselen onderzoek en opleiding elkaar af. De huisartsopleiding faciliteert waar mogelijk het traject.

De combinatie onderzoek en opleiding kan ook starten met een onderzoeksdeel in dienst van de Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH). Bij het afronden van de opleiding stopt het SBOH-dienstverband. Het traject eindigt met een opleidingsdeel. Nadere informatie over het aanvragen van het traject en arbeidsvoorwaarden vind je via de SBOH.

“In de opleiding is veel tijd voor persoonlijke ontwikkeling en reflectie. Dagelijks zijn er gesprekken met je opleider in de praktijk. Een dag per week ben je op het instituut om ervaringen met andere aio's uit te wisselen en onderwijs te volgen. Maastricht staat niet voor niets bekend om zijn onderwijs, ook bij de huisartsopleiding.” Ik ben zelf aiotho geweest en momenteel begeleid ik als universitair docent  studenten die aan een onderzoeksproject werken. Voor hen is het een mooie kijk in de onderzoekskeuken en ze komen veel in aanraking met het vak gedurende de 18 weken die ze bij ons zijn. Zeven van de tien WESPEN die ik heb begeleid, zijn inmiddels met de huisartsopleiding begonnen. Ze zijn allemaal meteen aangenomen en hebben het goed naar hun zin."
Jochen Cals oud aios, nu huisartsonderzoeker

Wil je meer weten?
Zie ook het netwerk van www.aiotho.nl of neem contact op met:
Prof. dr. Jean Muris, voorzitter vakgroep Huisartsgeneeskunde, 043-3882306 of jean.muris@maastrichtuniversity.nl of
Prof. dr. Geert Jan Dinant, hoogleraar huisartsgeneeskunde, 043-3882396 of geertjan.dinant@maastrichtuniversity.nl.