Solliciteren als huisartsopleider

Hoe kunt u solliciteren?
Voordat u kiest om opleider te worden is het belangrijk te kijken of u aan de volgende voorwaarden voldoet.

  • Meer dan 5 jaar ervaring als praktiserend huisarts
  • Minimaal 2 coassistenten hebben opgeleid
  • Minimaal drie dagen per week in de praktijk aanwezig zijn
  • Fulltime ondersteuning van gediplomeerde doktersassistente(s)
  • Een spreekkamer voor de AIOS ter beschikking
  • Internetaansluiting aanwezig
  • Elektronisch patiëntendossier in gebruik
  • Deelnemen aan een dienstenregeling

Introductie

Voordat u daadwerkelijk start als opleider neemt u deel aan een introductiecursus.
Hierin wordt ook gevraagd om een aantal video-opnames van spreekuurconsulten te maken waarop u feedback krijgt.

Meer over opleiden vindt u op www.huisartsopleiding.nl/opleiders

Contact
Mocht u interesse hebben dan kunt u vrijblijvend informatie aanvragen of u aanmelden bij Huub L’Ortye, secretariaat huisartsopleiders, tel. 043-3882809, huub.lortye@maastrichtuniversity.nl.

Na de aanmelding zullen Marieke Kools, huisartscoördinator en Lilian Aarts onderwijscoördinator Huisartsgeneeskunde uw praktijk bezoeken. Bij wederzijds goedvinden vragen wij bij de RGS een visitatie aan. U krijgt dan een bezoek van een landelijke visitator van de RGS. We proberen u daarna zo snel mogelijk te koppelen aan een AIOS.