Opleider

Goede opleiders staan aan de basis van nieuwe huisartsen in Zuid-Nederland. Een goede opleider is in onze ogen een huisarts die zijn vak kent, die mensen goed kan begeleiden en uiteraard zeer gemotiveerd is. Iedere huisarts kan in zijn praktijk een (of meer) coassistenten opleiden. De kans is groot dat die student door u daarna kiest voor de Huisartsopleiding.

Wie al ervaring heeft met het opleiden van coassistenten, kan in aanmerking komen om ook huisartsen te mogen opleiden. Dan dient u een aantal extra kwaliteiten te bezitten of aan te leren. Deze kwaliteiten staan omschreven in het landelijk vastgestelde Competentieprofiel huisartsopleider

De huisartsopleider speelt een centrale rol in de opleiding van de AIOS. Daarom is er een nauwe samenwerking tussen de huisartsopleider en de opleiding. Er wordt veel aandacht besteed aan werving, selectie en scholing van opleiders.

Om huisartsopleider te worden, volgt u scholing in zes taakgebieden:

  • Handelen als expert
  • Agogisch handelen
  • Didactisch handelen
  • Samenwerken
  • Organisatie
  • Professionaliteit