Programma Implementatie van Richtlijnen

Programmaleiders
Trudy van der Weijden hoogleraar Implementatie klinische richtlijnen
Staf (gepromoveerd)
Marjan van den Akker multimorbiditeit, kanker, polyfarmacie
Sandra Beurskens hoogleraar Doelgericht meten in de zorgpraktijk
Loes van Bokhoven onbegrepen klachten
Frans van der Horst diabetes en arbeid
Martien Limburg hoogleraar Kwaliteit van zorg en zorgvernieuwing 
Jos Kleijnen hoogleraar systematic reviews
José Maessen implementatieonderzoek
Tiny van Merode meten van behandellast
Albine Moser autonomie ouderen met type 2 diabetes mellitus
Jos Schols hoogleraar ouderengeneeskunde
Ben van Steenkiste implementatieonderzoek
Jelle Stoffers hart- en vaatziekten, longembolie
Huibert Tange Elektronisch Patiënten Dossier, computer gaming health care
Wemke Veldhuijzen doelgerichte arts-patiënt communicatie
Yvonne Winants gendervraagstukken, huiselijk geweld
Promovendi
Doris van Abbema KLIMOP: Kanker bij Limburgse Ouderen Project
Janine Collet psychiatrische zorg geïnstitutionaliseerde ouderen
Jerôme van Dongen inter-professionele zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijn
Dunja Dreesens relatie tussen richtlijnen en gezamenlijke besluitvorming
Jolanda Friesen evidence based nursing en shared decision making
Freek Gillissen determinanten van borging van kwaliteitsverbetering in de chirurgie
Esther Giroldi doelgerichte huisarts-patiëntcommunicatie
Jeanny de Groot landelijke implementatie van richtlijnen voor het peri-operatieve proces in de gynaecologie
Ron Heijen specifiek CVA-revalidatietraject
Stephanie Lenzen inter-professionele zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijn
Wilma Savelberg-Pasmans borstbesparend of niet-borstbesparend opereren? Het ontwikkelen van een keuzehulp voor patiënten en het standaardiseren en optimaliseren van patiëntgericht communicatie
Anita Stevens stellen van doelen en meetinstrumenten in paramedische eerstelijnscentra in de wijk
Jasper Trietsch Farmaceutisch en Diagnostisch Toets Overleg
Viola Voncken zelfmanagement COPD
Lonneke Willemstein  team en omgevingsfactoren gerelateerd aan gedragsproblemen van dementerenden in verpleeguizen
Hugo de Wit evaluatie systeem voor electronische medicatie reviews