Voor onderzoekers

U kunt zelf suggesties voor wetenschappelijk onderzoek - groot of klein - bij ons indienen. Tevens kunt u altijd bij ons een actuele lijst met lopende (wervende) studies en de verantwoordelijke onderzoeker opvragen. Over de voortgang van de projecten leest u in ons blad Op één Lijn.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met:
babette.doorn@maastrichtuniversity.nl of op1lijn@maastrichtuniversity.nl
telefoon 043-3882151

PhD panellid van CAPHRI namens onze vakgroep is
Esther Giroldi
Esther.Giroldi@maastrichtuniversity.nl
telefoon 043-3882323