Kaderopleiding Wetenschappelijk Onderzoek

Voorheen bekend onder de naam OHO-cursus (vanaf 1993): Opleiding tot Huisarts Onderzoeker. De cursus is nu een NHG Kaderopleiding geworden en internationaal van aard. De voertaal is Engels.

Lesmethode: Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).

Doel van de cursus is om kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om op kleine schaal wetenschappelijk onderzoek te doen en daarover te rapporteren. Gevorderden kunnen doorgaan richting wetenschappelijke publicatie of promotieonderzoek.
Accreditatie: 40 punten voor deelname aan de volledige cursus. 
Prof. Geert-Jan Dinant is de cursusleider namens Nederland. Cursusmanager is Karin Aretz.

In september 2016 is deze cursus voor het laatst georganiseerd. Wie voor die cursusronde is geslaagd, kan daarna doorstromen naar een vervolgcursus van een week. Die vindt plaats van 27 tot en met 31 maart 2017 in Maastricht. De voertaal is Engels. Dit is het programma.

De thema's zijn dan:
• Kwalitatief onderzoek inclusief interviewtechnieken en focusgroepen
• Randomisatie-blindering-stratificatie
• Kwalitatief onderzoek en analyse
• Complexe interventies
• Statistiek
• Wetenschappelijk schrijven
• Binnenhalen van subsidies en het het schrijven van onderzoeksvoorstellen
• Presenteren en posters maken
• Netwerken en time-management
• Hoe bouw je een netwerk op?
• Hoe begin je een journal club?

Aanbevelingen/testimonials

"It is not only a course that is excellent to train your academic skills, but even more importantly it is an excellent opportunity to increase your international network on which you can build in your future academic career."
Eefje de Bont, the Netherlands.

"It is a perfect opportunity to have an introduction in a broad range of useful scientific research skills. Moreover, it is a very informal chance to meet and collaborate with researchers of different research areas and countries. The International Primary Care Research Training Curriculum; the primary step to become a successful researcher in care!"
Luc Gidding, the Netherlands

"Following that curriculum permitted me to finalize my PhD in health sciences. The training was efficient. Questions, feed backs, discussion were of great qualities. Lessons were mostly useful. As always some of them were not adapted to my specific topic but it gave me a global overview of what you could achieve in health sciences’ research. Participants were all motivated (both students and teachers). Welcoming universities and organizations over Northern Europe were great to discover."
Jean Yves Le Reste, France