Wat staat in de RNH-database?

De volgende persoonskenmerken worden verzameld en opgenomen in de RNH-database: geboortedatum, geslacht, niveau onderwijs, soort woonverband, burgerlijke staat en vier cijfers van de postcode. Geleidelijk worden steeds meer gezondheidszorggegevens verzameld. Oorspronkelijk alleen relevante gezondheidsproblemen die ernstig/blijvend/chronisch kunnen zijn en een duidelijke invloed hebben op de gezondheid van de betreffende persoon. Naast diagnoses kwamen hiermee ook langdurige klachtpatronen en risicogedrag op de probleemlijst terecht. Tegenwoordig wordt in de centrale RNH database ook informatie opgenomen over meer voorbijgaande zorgproblemen zoals gepresenteerd op het spreekuur.

De ICPC wordt gehanteerd als classificatie van de gezondheidsproblemen en episodes. Medicatiegegevens worden al tien jaar opgenomen, zoals het soort medicatie, start en einddatum, en dosering. De ATC-codering wordt hierbij gevolgd.