Rol RNH in onderzoek

In meer dan 30 jaar hebben veel onderzoekers het RNH gebruikt voor kortdurende en meerjarige projecten. Naast steekproeven werd ook de gehele database gebruikt voor verdere exploratie. Deze projecten hebben geleid tot wetenschappelijke publicaties en promoties.

De RNH -toetscommissie beoordeelt aanvragen van onderzoekers op een aantal criteria:

  • is het huisartsgeneeskundig relevant
  • zijn de gegevens van RNH noodzakelijk voor het onderzoek
  • is het uitvoerbaar in de huisartspraktijk
  • is de belasting van huisartsen en patiënten niet te hoog

Na goedkeuring is er een intensief begeleidingstraject van de onderzoeker t.a.v. de verschillende aspecten van het beoogde onderzoek. In de toekomst worden de kengetallen van het RNH digitaal beschikbaar gesteld via een zogeheten ‘datawarehouse’ waarin onderzoekers zelf tot op zekere hoogte kunnen zoeken.