Opleiding

Goede opleiders staan aan de basis voor nieuwe huisartsen in Zuid-Nederland. Een goede opleider is in onze ogen een huisarts die zijn vak kent, die mensen goed kan begeleiden en uiteraard zeer gemotiveerd is. Daarnaast zijn er een aantal extra kwaliteiten die u als opleider dient te bezitten. Deze kwaliteiten staan omschreven in het landelijk vastgestelde Competentieprofiel huisartsopleider

Iedere student Geneeskunde dient een coschap te doorlopen. Dit coschap is sterk bepalend voor de keuze van een student voor een bepaalde specialisatie. Lees hier meer over hoe u opleider kunt worden van een student tijdens diens coschap.

De huisartsopleider speelt een centrale rol in de opleiding van de AIOS. Daarom is er een nauwe samenwerking tussen de huisartsopleider en de opleiding. Er wordt veel aandacht besteed aan werving, selectie en scholing van opleiders.

Om huisartsopleider te worden, volgt u scholing in zes taakgebieden:

  • Handelen als expert
  • Agogisch handelen
  • Didactisch handelen
  • Samenwerken
  • Organisatie
  • Professionaliteit