Opleiden

Het is wetenschappelijk bewezen: Huisartsen die opleiden behoren tot de groep huisartsen met de grootste arbeidstevredenheid!

U kunt als opleider starten bij het coschap (werkplekbegeleider) en als u daarin ervaring hebt opgedaan, kunt u (ook) opleider van huisartsen worden.

Redenen die het aantrekkelijk en zinvol maken om (coassistenten en) huisartsen op te leiden:

  • Dagelijkse besprekingen met een jonge collega is motiverend omdat kennis en ervaring wordt overgedragen.
  • Het opleiden van een jonge collega werkt stimulerend voor de eigen ontwikkeling.
  • U komt regelmatig in contact met collega opleiders.
  • Een actieve huisartsopleider ontvangt minimaal 64 uur scholing per opleidingsjaar.
  • Een opleider bij het coschap wordt ook uitgenodigd voor scholingsdagen.
  • Een opleider bij het coschap krijgt accrediteringspunten per coschapperiode (oude coschap).
  • Er wordt  bijdrage geleverd aan de continuïteit van het vak.
  • Voor het nieuwe coschap van 8 weken (start januari 2015) ontvangt u €1.350 per coassistent.
  • Er bestaat een onkostenvergoeding van € 750,- per maand voor een eerstejaars AIOS. Voor een derdejaars AIOS bedraagt deze € 672,- per maand. Een geaccrediteerde praktijk ontvangt € 75,- per maand extra.
  • U wordt automatisch lid van de Vereniging Huisarts Opleiders. De VHAO behartigt de belangen van de huisartsopleiders en heeft een korte lijn en goede samenwerking met de huisartsopleiding.