Onderzoek

Regelmatig vragen onderzoekers van binnen of buiten de vakgroep om medewerking van huisartspraktijken. De onderzoekers doorlopen een zorgvuldige procedure voordat ze kunnen gaan werven. Wij letten dan op de relevantie, wat er gevraagd wordt, de tijdsbelasting en de vergoeding. Bij de werving maken ze gebruik van het relatiebestand van de vakgroep. U bent niet verplicht om deel te nemen aan wervingen, maar uw deelname wordt wel zeer op prijs gesteld. In de wervingsbrief dienen onderzoekers te vermelden dat ze hun project gemeld en besproken hebben en waar ze hun gegevens vandaan hebben. Is dat niet het geval of twijfelt u over de betrouwbaarheid van een onderzoek, neem dan contact met ons op, ook voor andere vragen op dit gebied.

U kunt zelf suggesties voor onderzoek - groot of klein - bij ons indienen. Tevens kunt u altijd bij ons een actuele lijst met lopende (wervende) studies en de verantwoordelijke onderzoeker opvragen.

Op dit moment zijn de volgende onderzoekers actief in de werving onder huisartsen(praktijken):
ASK: Alcohol Signalering en Kortdurend advies door Latifa Abidi, vakgroep Gezondheidsbevordering
D2AF: vroegdiagnostiek atriumfibrilleren risicopatiënten door Nicole Verbiest-van Gurp, vakgroep Huisartsgeneeskunde
CATCH: beloning om te stoppen met roken door Floor van den Brand, vakgroep Huisartsgeneeskunde
RAPIDA: sneltesten hartklachten / pijn op de borst, door Robert Willemsen, vakgroep Huisartsgeneeskunde
Kinderen met koorts op de HAP door Eefje de Bont, vakgroep Huisartsgeneeskunde
STER studie: stoppen met roken/eLearning POH door Dennis de Ruijter, vakgroep Gezondheidsbevordering

Gepland vanaf augustus 2016: survey over kankerdiagnostiek in het kader van een Europese studie (Örenäs) onder NL huisartsen door Geert-Jan Dinant, vakgroep Huisartsgeneeskunde.

Over de voortgang van de projecten leest u in ons afdelingsblad Op één Lijn.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met:
Coördinatiebureau Eerste lijn (CEL)
Babette.Doorn@maastrichtuniversity.nl of op1lijn@maastrichtuniversity.nl
telefoon 043-3882151