Nascholing

Huisartsen zijn nooit uitgeleerd. Juist in de huisartsgeneeskunde is life long learning ingeburgerd. Met ons nascholingsaanbod investeren we ook na de opleiding in het vergroten van uw kennis en kunde. Nascholing doen we niet alleen omdat de dynamiek van ons vak daarom vraagt. We willen ook snel en adequaat anticiperen op maatschappelijke veranderingen.

Onze nascholingscursussen richten zich op verdieping. Op verzoek kunnen wij cursussen en trainingen ontwikkelen. De vakgroep kan daarbij putten uit een reservoir van inhoudelijke en didactische experts. Zonder uitzondering waarderen alle deelnemers onze cursussen hoog.