Kaderopleiding Wetenschappelijk Onderzoek

Voorheen bekend onder de naam OHO-cursus (vanaf 1993): Opleiding tot Huisarts Onderzoeker. De cursus is nu een NHG Kaderopleiding geworden en internationaal van aard. De voertaal is Engels. Van 8-12 april 2013 (fulltime) start een nieuwe cursusgroep Jaar 1. Lokatie: www.groote-societeit-maastricht.nl. U kunt zich aanmelden.

Lesmethode: Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).

Doel van de cursus is om kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om op kleine schaal onderzoek te doen en daarover te rapporteren. Gevorderden kunnen doorgaan richting wetenschappelijke publicatie of promotieonderzoek.

Accreditatie: voor het volgen van de cursus of delen hiervan worden, naar evenredigheid, accreditatiepunten toegekend.
Prof. Geert-Jan Dinant is de cursusleider namens Nederland. Cursusmanager is Karin Aretz.