Kaderopleidingen

Zoals gezegd gaan we bij nascholing voor verdieping. Een kaderopleiding leidt huisartsen op tot experts. Kaderhuisartsen worden opgenomen in het register van het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB). Wij bieden twee kaderopleidingen aan:

Kaderopleiding Wetenschappelijk Onderzoek

Voorheen bekend onder de naam OHO-cursus (vanaf 1993): Opleiding tot Huisarts Onderzoeker. De cursus is nu een NHG Kaderopleiding geworden en internationaal van aard.
De voertaal is Engels.

Lesmethode: Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).

Doel van de cursus is om kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om op kleine schaal onderzoek te doen en daarover te rapporteren. Gevorderden kunnen doorgaan richting wetenschappelijke publicatie of promotieonderzoek.
Accreditatie: voor het volgen van de cursus of delen hiervan worden, naar evenredigheid, accreditatiepunten toegekend.
Prof. Geert-Jan Dinant is de cursusleider namens Nederland. Cursusmanager is Karin Aretz.

Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten

De eerste taak van kaderhuisartsen-HVZ is het optimaliseren van de klinische zorg voor de eigen cardiovasculaire patiënten. Consultatie van collegae, onderwijs, richtlijnontwikkeling en deelname aan onderzoek behoren ook tot het palet van de kaderarts. Deze kan daardoor een rol vervullen bij opleiding en nascholing, en tevens in vakgroepen huisartsgeneeskunde, regionale en nationale overlegstructuren.

Het doel van deze cursus is het vergroten van deskundigheid op het gebied van hart- en vaatziekten, ten behoeve van de eigen praktijkvoering, scholing en advisering en beleid in de regio en daarbuiten. Vereist is de benodigde tijd en de instemming van praktijkgenoten om cardiovasculair risicomanagement in de praktijk te optimaliseren.

Voor de opleiding moet worden gesolliciteerd. Deelnemers dienen daarbij een korte vragenlijst in te vullen. Na online aanmelding volgt een email met een link naar deze vragenlijst. Daarop volgt een telefonisch gesprek met de coördinator.

Toetsing en certificaat
De kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Om in het register voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB) te worden ingeschreven, moet aan criteria worden voldaan die zijn afgeleid van het competentieprofiel. Deelnemers aan de Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten worden lid van de expertgroep HartVaatHAG.