Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten

De eerste taak van kaderhuisartsen-HVZ is het optimaliseren van de klinische zorg voor de eigen cardiovasculaire patiënten. Consultatie van collegae, onderwijs, richtlijnontwikkeling en deelname aan onderzoek behoren ook tot het palet van de kaderarts. Deze kan daardoor een rol vervullen bij opleiding en nascholing, en tevens in vakgroepen huisartsgeneeskunde, regionale en nationale overlegstructuren.

Het doel van deze cursus is het vergroten van deskundigheid op het gebied van hart- en vaatziekten, ten behoeve van de eigen praktijkvoering, scholing en advisering en beleid in de regio en daarbuiten. Vereist is de benodigde tijd en de instemming van praktijkgenoten om cardiovasculair risicomanagement in de praktijk te optimaliseren.

Voor de opleiding moet worden gesolliciteerd. Deelnemers dienen daarbij een korte vragenlijst in te vullen. Na online aanmelding volgt een email met een link naar deze vragenlijst. Daarop volgt een telefonisch gesprek met de coördinator. 

Een derde cursusgroep is gestart in september 2012. U kunt zich voor die groep niet meer aanmelden. Stuur een email naar Dr. Yvonne van Leeuwen voor meer informatie of om alvast op de wachtlijst te komen voor de eerstvolgende cursusronde.
De nieuwe folder voor deze kaderopleiding is hier te vinden.

Toetsing en certificaat
De kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Om in het register voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB) te worden ingeschreven, moet aan criteria worden voldaan die zijn afgeleid van het competentieprofiel. Deelnemers aan de Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten worden lid van de expertgroep HartVaatHAG. Deze expertgroep kaderhuisartsen HVZ verzorgt op haar beurt weer eigen nascholingen voor huisartsen.