Cursusaanbod 2013

De vakgroep Huisartsgeneeskunde Maastricht biedt meerdaagse cursussen gericht op verdieping en bekwaming. Buiten de Kaderopleidingen bieden wij:

Masterclass Diabetes
• Huisartsen, verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners
• Deskundig leren handelen bij complexe diabetes-problematiek
• Door kaderhuisarts diabetes Jan Palmen
26-28 februari
Topics in de ouderengeneeskunde en ouderenzorg
• Specialisten ouderengeneeskunde, geriaters en huisartsen
• De tweede cursusdag richt zich primair op huisartsen
6-8 maart    
Eerstelijns audiologie
• Huisartsen
• Leren om in de eigen praktijk gehooronderzoek bij volwassenen uit te voeren, te interpreteren en adequaat beleid te voeren
17-18 april
Summercourse Palliatieve zorg
• Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en aios interne geneeskunde en oncologie
• Bekwamen in diagnostiek en behandeling bij eenvoudige en complexe problematiek
12-13 juni &
19 september    
Kinderen
• Huisartsen en verpleegkundig specialisten.
• Bekwamen in advisering over opvoeding en behandeling van het gedragsproblematische kind en diens omgeving
24-25 september  
Chronische pijn
• Huisartsen, bedrijfsartsen, fysio- / ergo-therapeuten en psychologen
• Bekwamen in bespreekbaar maken van chronische pijnproblematiek en het voeren van een gezondheidsbevorderend beleid
2-3 oktober &
13 november       
Bewegingsapparaat
• Huisartsen en fysiotherapeuten
• Goed diagnostisch leren handelen bij pijn in de gewrichten en leren injecteren van corticosteroïden. Ook andere behandelopties en kinderorthopedie komen aan de orde
23-24 oktober
Oogheelkundige vaardigheden
• CHBB-gecertificeerde huisartsen
• Vaardigheidstraining met patiënten waarin alles rondom het oogheelkundig onderzoek wordt geoefend en nieuwe vaardigheden (90D lens en Icare) worden aangeleerd
5 november  
Kijken in de keuken van een ander
• Praktijkmedewerkers huisartspraktijk.
• Uitwisseling met een praktijk naar keuze. Nabespreking met deelnemers waarin diverse aspecten van praktijkmanagement aan bod komen
1 dag