Voor huisartsen

Regelmatig vragen onderzoekers van binnen of buiten de vakgroep om medewerking van huisartspraktijken. De onderzoekers doorlopen een zorgvuldige procedure voordat ze kunnen gaan werven. Wij letten op de relevantie, wat er gevraagd wordt, de tijdsbelasting en de vergoeding.

Bij de werving maken ze gebruik van het CRM relatiebestand ('Family') van de vakgroep. U bent niet verplicht om deel te nemen aan wervingen, maar uw deelname wordt wel zeer op prijs gesteld. In de wervingsbrief dienen onderzoekers te vermelden dat ze hun project gemeld en besproken hebben en waar ze hun gegevens vandaan hebben. Is dat niet het geval of twijfelt u over de betrouwbaarheid van een wetenschappelijk onderzoek, neem dan contact met ons op, ook voor andere vragen op dit gebied.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met:
babette.doorn@maastrichtuniversity.nl of op1lijn@maastrichtuniversity.nl
telefoon 043-3882151