RegistratieNet Huisartspraktijken

Al bijna 30 jaar wordt het RegistratieNet Huisartspraktijken (RNH) gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en gezondheidszorg. Het RNH is een geanonimiseerde database, waarin een beperkte set persoonsgegevens en relevante zorggegevens worden opgeslagen. Aan het RNH nemen 18 huisartspraktijken met ca. 65 huisartsen uit (voornamelijk Zuid-) Limburg deel. Het netwerk omvat ongeveer 105.000 patiënten.

Onderzoekers kunnen de RNH-database voor steekproeven gebruiken zonder patiënten of huisartsen te belasten of ze kunnen via de huisarts mensen benaderen voor deelname aan verder wetenschappelijk onderzoek nadat hun project door een toetscommissie is goedgekeurd. Ook kunnen zij bij de huisarts additionele informatie uit het dossier van de patiënt opvragen, die niet standaard in de centrale RNH-database wordt opgeslagen. De steekproef kan op basis van gezondheidsproblemen in combinatie met gegevens over medicatie en persoonskenmerken plaatsvinden.

Informatie voor de onderzoeker
In ruim 28 jaar hebben veel onderzoekers het RNH gebruikt voor kortdurende en meerjarige projecten. Naast steekproeven werd ook de gehele database gebruikt voor verdere exploratie. Deze projecten hebben geleid tot wetenschappelijke publicaties en promoties.
De RNH-toetscommissie beoordeelt aanvragen van onderzoekers op een aantal criteria:

  • is het huisartsgeneeskundig relevant
  • zijn de gegevens van RNH noodzakelijk voor het onderzoek
  • is het uitvoerbaar in de huisartspraktijk
  • is de belasting van huisartsen en patiënten niet te hoog

Na goedkeuring is er een intensief begeleidingstraject van de onderzoeker t.a.v. de verschillende aspecten van het beoogde onderzoek.

De kengetallen van het RNH zijn digitaal beschikbaar op het ‘datawarehouse’ van de dienst MEMIC. Hierin kan je als onderzoeker tot op zekere hoogte al meteen zelf aan de slag.