Coschap en jaar 6

Coschap Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde

Het coschap Huisartsgeneeskunde en Sociale Geneeskunde is een verplicht coschap van 12 weken waarbij je 8 weken bij de huisarts zit gedurende 3,5 dag per week. De overige 4 weken ben je op 3,5 dag per week ergens op stage bij een werkplek van Sociale Geneeskunde. 
De vakgroep Huisartsgeneeskunde zoekt voor jou een geschikte werkplek bij een huisarts ergens in Zuid-Nederland.
Je kan om privacy redenen niet bij je eigen huisarts het coschap volgen.
Het secretariaat onderwijs is voor jou het eerste aanspreekpunt:

coschaphag-socmed@maastrichtuniversity.nl of telefoon 043-3882337.

WESP en GEZP-stages

In het zesde en laatste jaar van jouw studie word je een zogeheten semi-arts. Je bent dan al bijna arts, maar je moet nog twee langdurige participaties doorlopen. Na vijf jaar bezit jij als student het grootste deel van de kennis en de vaardigheden voor het uitoefenen van het toekomstige artsberoep. Voor de dagelijkse praktijk kan beginnen doorloop je vervolgens een WESP of GEZP-traject. In de opleiding Geneeskunde bestaan twee participaties van 18 weken: een in de gezondheidszorg (GEZP) en een in de wetenschap (WESP). Je kunt ook een combinatie volgen binnen eenzelfde vakgebied zoals Huisartsgeneeskunde.

In deze periode leer je steeds zelfstandiger verschillende combinaties van kennis en vaardigheden toe te passen. In vergelijking met de coassistent heb je als semi-arts een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en duurt de klinische stage langer. Daartegenover staat een meer intensieve begeleiding.

Zoek je een WESP-stage bij HAG? Kijk dan voor ons aanbod op Eleum of benader de WESP-coördinator van onze vakgroep professor Trudy van der Weijden. De vakgroep levert twee keer per jaar een overzicht van vacatures voor WESP-stages aan waarop gesolliciteerd kan worden.

Wie een GEZP-stage bij HAG wil lopen, kan solliciteren op een plek in een huisartspraktijk door te e-mailen naar hag-gezp@maastrichtuniversity.nl