Kaderopleiding Wetenschappelijk Onderzoek

Voorheen bekend onder de naam OHO-cursus (vanaf 1993): Opleiding tot Huisarts Onderzoeker. De cursus is nu een NHG Kaderopleiding geworden en internationaal van aard. De voertaal is Engels. Lesmethode: Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO).

Doel van deze cursus is om kennis en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om op kleine schaal onderzoek te doen en daarover te rapporteren. Gevorderden kunnen doorgaan richting wetenschappelijke publicatie of promotieonderzoek.

Van 27 tot en met 31 maart 2017 wordt een cursusweek voor gevorden gegeven in Maastricht. Hier is het programma.
Meer informatie over de achtergronden van de cursus is hier te vinden.

Accreditatie: voor het volgen van de cursus of delen hiervan worden, naar evenredigheid, accreditatiepunten toegekend.
Prof. Geert-Jan Dinant is de cursusleider namens Nederland. Cursusmanager is Karin Aretz.