Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten

Praktische Informatie

De kaderopleiding wordt geaccrediteerd voor 40 punten per jaar. Om in het register voor Huisartsen met een Bijzondere Bekwaamheid (CHBB) te worden ingeschreven, moet aan criteria worden voldaan die zijn afgeleid van het competentieprofiel. Deelnemers aan de Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten worden lid van de expertgroep HartVaatHAG. Deze expertgroep kaderhuisartsen HVZ verzorgt op haar beurt weer eigen nascholingen voor huisartsen.

Opleidingkalender

Beoogde onderwijsdata 2018

7-8-9 maart
19-20 april
31 mei - 1 juni
20-21 september
1-2 november
13-14 december

 

Lokatie: theaterhotel De Oranjerie in Roermond