Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten

Verdiep je in het hart!

Algemeen

De eerste taak van kaderhuisartsen-HVZ is het optimaliseren van de klinische zorg voor de eigen cardiovasculaire patiënten. Consultatie van collegae, onderwijs, richtlijnontwikkeling en deelname aan onderzoek behoren ook tot het palet van de kaderarts. Deze kan daardoor een rol vervullen bij opleiding en nascholing, en tevens in vakgroepen huisartsgeneeskunde, regionale en nationale overlegstructuren.

Doel

Het doel van deze cursus is het vergroten van deskundigheid op het gebied van hart- en vaatziekten, ten behoeve van de eigen praktijkvoering, scholing en advisering en beleid in de regio en daarbuiten. Vereist is de benodigde tijd en de instemming van praktijkgenoten om cardiovasculair risicomanagement in de praktijk te optimaliseren.

Ervaringen

Bekijk de interviews met de huisartsen die de Kaderopleiding Hart- en Vaatziekten al eerder gedaan hebben.