Activiteiten voor vakgroep en beroepsgroep

Op één Lijn 
Meest bekend is ons afdelingsblad Op één Lijn (sinds 1999). Het blad verschijnt drie keer per jaar en wordt verstuurd naar al onze huisarts- en overige relaties. Wie het blad nog niet krijgt kan zich aanmelden op op1lijn@maastrichtuniversity.nl.

Maastrichts Mooiste
Ieder jaar neemt de vakgroep Huisartsgeneeskunde deel aan het hardloopevenement Maastrichts Mooiste

Broodje
Broodje is een wekelijkse lunchbespreking van 12.30-13.30 uur in ons gebouw DEB 1 (tegenover azM). De ‘Broodjes’ vinden wisselend plaats op een dinsdag of een donderdag. De inhoud varieert, zowel van het Broodje als van het ‘beleg’. Er zijn besprekingen over lopend onderzoek, onderwijs, beleid en internationalisering op het grensvlak zorg en maatschappij. Broodje is verplichte kost voor veel medewerkers, maar staat ook open voor hongerige huisartsen. Je kunt op de mailinglijst van de uitnodigingen komen via judith.janssen@maastrichtuniversity.nl. Deelname is gratis. Sommige Broodjes worden opgenomen en online gezet. U kunt ze vinden op het videokanaal van mediadienst Science Vision.

Introductiedagen Faculteit
De vakgroep Huisartsgeneeskunde neemt steevast deel aan de Facultaire Introductie (geneeskunde) van de UM georganiseerd door studentenvereniging Pulse FIC. Dit is altijd op de laatste maandag en dinsdag van de maand augustus. Wij ontvangen dan een aantal mentorgroepjes studenten (lees: schoolverlaters), die wij op interactieve wijze voorlichten over het vak en de afdeling. Wist je dat driekwart van die studenten nog niet weet wat ze willen worden, maar dat de helft het vak huisarts ook niet uitsluit? Werk aan de winkel dus!

Enthousiaste huisartsen die graag over hun vak vertellen aan deze studenten, kunnen zich melden: op1lijn@maastrichtuniversity.nl.

Speeddaten met specialisten
Huisartsen zijn ook specialisten, in veelzijdigheid. Dat weet niet iedereen, en studenten vaak ook niet. Gedurende het coschap laten we AIOS daarom voorlichting geven aan coschappers. Een enthousiaste opleider op de 10-weekse stageplek zorgt er namelijk vaak voor dat de student huisarts wil worden. In januari (en juni) organiseert studentenvereniging Pulse een speciale avondactiviteit, waarbij vijfdejaars kunnen speeddaten met specialisten, dus ook met huisartsen. Vlak daarna, in februari, maken zij hun keuze voor de 18-weekse zorgstage in jaar 6 (GEZP,) waarvan Huisartsgeneeskunde ook een aantal plekken aanbiedt. Deze groep wil vaak extra ervaring in uw setting opdoen omdat ze sterk overwegen huisarts te worden en/ of twijfelen tussen bijvoorbeeld psychiatrie, interne geneeskunde of huisartsgeneeskunde.

Enthousiaste huisartsen die een avond in januari willen speeddaten met vijfdejaars kunnen zich melden: op1lijn@maastrichtuniversity.nl.

Carrièremiddag
Elk jaar eind mei organiseert studentenvereniging MSV Pulse een carièremiddag voor bachelor en master studenten van de UM. Studenten konden op verschillende manieren (oa in workshop) kennismaken met verschillende specialisten en vragen stellen. De vakgroep Huisartsgeneeskunde is daarbij altijd aanwezig met een standje en PR materiaal. Ook doen we mee aan de workshops waarbij studenten vragen kunnen stellen en kunnen vergelijken tussen specialisten.
MSV Pulse viert eind 2017 haar Lustrum en houdt een symposium met als thema "Into the unknown: transgender". Ook vanuit Huisartsgeneeskunde dragen wij ons steentje bij.

Alumni
In de toekomst willen we de relatie met alumni van de Huisartsopleiding Maastricht verstevigen. Wie daarover ideeën of wensen heeft: laat het ons weten op1lijn@maastrichtuniversity.nl. Zorg dat je het als afgestudeerde altijd laat weten als je verhuist of als je emailadres verandert. Zonder contactgegevens is het lastig om een relatie te behouden. Ook als je je vestigt (of langdurig/vast waarneemt) in een praktijk in Limburg of Noord-Brabant, dan horen wij dat graag!

Assistenten en praktijkondersteuners
De huisartsopleiding orgaiseert speciale scholingsbijeenkomsten voor deze doelgroepen, opdat zij bij de opleiding van aios worden betrokken.

Klik hier voor meer informatie.