Opleiding tot Huisartsopleider

Goede opleiders staan aan de basis voor nieuwe huisartsen in Zuid-Nederland. Een goede opleider is in onze ogen een huisarts die zijn vak kent, die mensen goed kan begeleiden en uiteraard zeer gemotiveerd is. Daarnaast zijn er een aantal extra kwaliteiten die u als opleider dient te bezitten. Deze kwaliteiten staan omschreven in het landelijk vastgestelde Competentieprofiel huisartsopleider

De huisartsopleider speelt een centrale rol in de opleiding van de AIOS. Daarom is er een nauwe samenwerking tussen de huisartsopleider en de opleiding. Er wordt veel aandacht besteed aan werving, selectie en scholing van opleiders.

Om huisartsopleider volgt u scholing in zes taakgebieden:
• Handelen als expert
• Agogisch handelen
• Didactisch handelen
• Samenwerken
• Organisatie
• Professionaliteit