Solliciteren

Voor de startdatum van 1 september 2018 kun je solliciteren van 1 december 2017 tot en met 31 januari 2018.

De centrale aanmelding verloopt online via Huisartsopleiding Nederland. De sollicitatieprocedure bestaat uit de selectie en de landelijke plaatsing. Na de briefselectie word je via Huisartsopleiding Nederland afgewezen of uitgenodigd voor het vervolg van de selectie.
Mocht je bij onze opleiding de selectieprocedure mogen vervolgen dan ontvang je een uitnodiging voor de LHK toets en twee interviews.

Maastricht heeft jaarlijks twee startmomenten (maart en september) en twee opleidingslocaties (Maastricht en Eindhoven). De stageplaatsen bevinden zich in Limburg en Brabant.

Aantal plekken
In september 2018 zijn er 26 plaatsen in Maastricht en 26 plaatsen in Eindhoven beschikbaar.

Mocht je geschikt bevonden en geplaatst worden in Maastricht, houd dan rekening met de kennismakingsgesprekken met opleiders in juni 2018 in Maastricht of Eindhoven; de exacte datum volgt nog. Na die gesprekken bezoek je de opleidingspraktijken van jouw keuze. Zie ook regels en procedures.

Bij de start van de opleiding moet je in het bezit te zijn van het diploma basisarts, de BIG-registratie als arts en het rijbewijs.
Aanmelden kan dus als je nog studeert en zéker weet dat je 8 weken voor de start het erkende diploma tot basisarts in bezit hebt (zodat je tijdig je BIG-registratie kunt regelen).
Een geldig rijbewijs dient uiterlijk 12 weken voor de start van de opleiding in je bezit te zijn.

Mocht je vragen hebben over de inhoud van de opleiding of de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Marleen van den Boogaart, m.vandenboogaart@maastrichtuniversity.nl, tel. 043-3882891 of Joost Dormans, joost.dormans@maastrichtuniversity.nl, tel. 043-3882892.