Keuzetrajecten & differentiaties

Keuzetraject
In het derde jaar van de opleiding biedt de Maastrichtse huisartsopleiding ruimte om aios meer hun eigen interesses te laten volgen dan wel zich te verdiepen in een onderwerp. In het terugkomdagonderwijs kunnen onderwijsprogramma’s aangeboden worden waar je als aios al de nodige ervaring mee hebt opgedaan. Een keuzetraject biedt dan de mogelijkheid om het deel van de terugkomdagen dat je al goed beheerst, in te ruilen voor een eigen onderwerp, met een maximum van zeven terugkomdagen (14 dagdelen).
Het onderwerp van het keuzetraject dient uiteraard te passen binnen het competentieprofiel van de huisarts. Een keuzetraject kan zowel studie- als stageonderdelen omvatten en kan zowel intern, via de huisartsopleiding, als extern begeleid worden. Aios worden bij het vormgeven en uitvoeren van het keuzetraject begeleid door hun eigen mentor.

Differentiaties
Differentiaties vinden plaats in het derde jaar tijdens de praktijkstage. In jaar 1 staat vooral het leren van het vak centraal en in jaar 3 het kleuren van de uitoefening van het vak en daarom passen differentiaties het best bij jaar 3.
Aios kunnen kiezen uit differentiaties die door verschillende opleidingen in het land worden aangeboden. De differentiaties zijn gekoppeld aan de Kaderopleidingen voor huisartsen en onderwijsonderdelen (terugkomdagen) worden bij het organiserende instituut gevolgd. Het praktijkonderwijs blijf je als aios gewoon bij je eigen huisartsopleiding volgen. De aios kan slechts één differentiatie kiezen.
Aan het volgen van landelijke differentiaties zijn voorwaarden gekoppeld. Je mag geen voortgangsproblemen in de opleiding hebben. Ook moet je in staat zijn om het eindniveau van de opleiding te halen binnen de resterende opleidingstijd (met aftrek van de differentiatieperiode van maximaal drie maanden).

Aanbod differenties 

Onderwerp Plaats
Wetenschap* Maastricht
Hart & Vaatziekten Maastricht
Onderwijs* Maastricht
Palliatieve zorg AMC Amsterdam
Geestelijke gezondheidszorg Groningen
Beleid en beheer Leiden
Ouderenzorg Leiden
Astma/COPD Nijmegen
Urogynaecologie Nijmegen
Bewegingsapparaat Rotterdam
Spoedeisende hulp Rotterdam
Diabetes mellitus Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*alleen mogelijk voor Maastrichtse aios