Staf/Senioren

Titel Achternaam Naam Trefwoorden Email
Dr. Akker, van den Marjan multimorbiditeit, kanker, polyfarmacie Email
Prof.dr. Beurskens Sandra hoogleraar Doelgericht meten in de zorgpraktijk Email
Dr. Bokhoven, van Loes SOLK/onbegrepen klachten, interprofessionele samenwerking Email
Prof.dr. Buntinx Frank hoogleraar Klinische epidemiologie in de Huisartsgeneeskunde Email
Prof.dr. Burgers Jako hoogleraar Promting Personalised Care in Clinical Practice Guideline Email
Dr. Cals Jochen infectieziekten, acute hoest Email
Prof.dr. Dinant Geert-Jan hoogleraar wetenschappelijk onderzoek in de Huisartsgeneeskunde Email
Dr. Duimel Inge ouderenzorg, spoedzorg, transmuraal Email
Dr. Erkens Petra diagnostiek en behandeling longembolie Email
Dr. Geel, van Tineke osteoporose Email
Dr. Kant, van de Kim astma, kindergeneeskunde, obesitas, gynaecologie Email
Prof.dr. Kleijnen Jos hoogleraar systematic reviews Email
Prof.dr. Knottnerus André hoogleraar wetenschappelijk onderzoek Huisartsgeneeskunde Email
Prof.dr. Kotz Daniel stoppen met roken, COPD, klinische epidemiologie Email
Dr. Maessen José implementatieonderzoek  
Dr. Merode, van Tiny meten van behandellast Email
Prof.dr. Metsemakers Job hoogleraar Huisartsgeneeskunde, academisering Email
Dr. Moser Albine autonomie ouderen met type 2 diabetes mellitus Email
Prof.dr. Muris Jean programmaleider astma/COPD Email
Prof.dr. Rademakers Jany bijzonder hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en patiëntenparticipatie Email
Prof.dr. Schayck, van Onno hoogleraar preventieve geneeskunde Email
Prof.dr. Schols Jos hoogleraar ouderengeneeskunde Email
Dr. Slok Annerika ziektelastmeter Email
Dr. Spigt Mark zorginnovatieprogramma’s SGE Email
Dr. Steenkiste, van Ben implementatieonderzoek Email
Dr. Stoffers Jelle multimorbiditeit, polyfarmacie, hart- en vaatziekten, trombo-embolie & wetenschappelijk schrijven Email
Dr. Stolper Erik pluis niet pluis klachten  
Dr. Tange Huibert Elektronisch Patiënten Dossier, eHealth Email
Dr.  Timmerman Angelique onderzoek van onderwijs: communicatie, toetsing Email
Dr. Wagemans Annemieke medische beslissingen rondom levenseinde, Down-poli Email
Prof.dr. Weijden, van der Trudy hoogleraar Implementatie van klinische richtlijnen en samen beslissen Email
Dr. Willeboordse Maartje gezondheidsbevordering op basisscholen Email

 

 

Promovendi

Titel Achternaam Naam Trefwoorden Email
Drs. Abbema, van Doris KLIMOP: Kanker bij Limburgse Ouderen Project  
Drs. Baghus Anouk Wanneer en hoe huisartsen in opleiding op te leiden in gezamenlijke besluitvorming? Email
Mr. Besselaar, van den Hélène Arts-patiënt relatie bij SOLK Email
Drs. Bont, de Eefje infecties (bij kinderen), acute veelvoorkomende ziektes in de eerstelijn, antibiotica, bruikbaarheid wetenschap Email
Drs. Brand, van den Floor CATCH: Continuous Abstinence Through Corporate Healthcare Email
Drs. Collet Janine Onderzoek naar dubbelzorgvragers in de psychiatrie en verpleeghuiszorg Email
Drs. Dijksman Ies telepsy  
Drs. Dongen, van Jerôme inter-professionele zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijn Email
Drs. Dreesens Dunja relatie tussen richtlijnen en gezamenlijke besluitvorming Email
Drs. Friesen Jolanda evidence based nursing en shared decision making  
Drs. Gillissen Freek determinanten van borging van kwaliteitsverbetering in de chirurgie  
Drs. Groot, de Jeanny landelijke implementatie van richtlijnen voor het peri-operatieve proces in de gynaecologie Email
Drs. Heijnen Ron Onderzoek naar nieuw CVA-revalidatietraject Email
Drs. Hoogsteder Philippe nicotinevaccinatietrial Email
Drs. Jonge, de Laury Is it all in the mind? Email
Drs. Koetsenruijter Krista Verwerven van competenties in de ouderenzorg: omgaan met complexiteit. Email
Drs. Leersum, van Karin Ontwikkeling en evaluatie van een keuzehulp voor cliënten in de langdurige zorg Email
Drs. Lenders Donna polyfarmacie interventiestudie Limburg Email
Drs. Lenzen Stephanie inter-professionele zelfmanagement ondersteuning in de eerste lijn Email
Drs. Peetoom Kirsten Kinderen met koorts (CHILI) Email
Drs. Penders Krystle gerontologische persoonlijkheidsschaal Email
Drs. Savelberg-Pasmans Wilma borstbesparend of niet-borstbesparend opereren? Het ontwikkelen van een keuzehulp voor patiënten en het standaardiseren en optimaliseren van patiëntgericht communicatie Email
Drs. Schols Angel Sneltestdiagnostiek in de eerstelijn Email
Drs. Stevens Anita stellen van doelen en meetinstrumenten in paramedische eerstelijnscentra in de wijk Email
Drs. Verbiest-van Gurp Nicole  D2AF project: vroegdiagnostiek atriumfibrilleren risicopatiënten Email
Drs. Willemsen Robert biomarker FABP (Fatty Acid Binding Protein) bij cardiale klachten Email