Stephanie Ament

Titel project
Sustainability of changes in health care routines achieved through two different implementation strategies and the ensuing effects on policy cost effectiveness

Primaire begeleider
Prof. Dr. Trudy van der Weijden

Inleiding
Het doel van het onderzoek was het concept duurzaamheid van zorginnovaties te exploreren. Twee innovaties, een snelherstel programma voor darmchirurgie (ERAS) en een snelontslagprogramma voor borstkankerchirurgie (SSP), werden bestudeerd drie tot zes jaar na succesvolle implementatie. Het ERAS programma was geïmplementeerd in 33 ziekenhuizen tussen 2006 en 2009 door middel van een doorbraak implementatiestrategie.  SSP was geïmplementeerd in vier early adopter ziekenhuizen tussen 2006 en 2007 door middel van een ziekenhuisspecifieke implementatiestrategie. In deze studie werd gekeken naar de duurzaamheid van de innovatie na succesvolle implementatie.
De studie liet zien dat verkorte opname na borstkankerchiurgie was behouden in de vier early adopter ziekenhuizen en dat de zorg nog kosteneffectiever was geworden. Verder bleek uit het onderzoek dat ERAS matig was behouden in de tien ziekenhuizen die het programma initieel succesvol hadden geïmplementeerd. Er was variatie geconstateerd tussen ziekenhuizen en op duurzaamheidsindicatorniveau. Met name richtlijnopvolging van de postoperatieve ERAS-elementen daalde.
Determinanten die volgens de respondenten relevant waren voor de duurzaamheid van ERAS en SSP waren vertrouwen en geloof in de innovatie, verspreiding van de innovatie naar andere contexten, de mogelijkheid om de innovatie in de locale context aan te passen, de mogelijkheid om de innovatie te modificeren, institutionalisatie van de innovatie en korte communicatielijnen binnen het multidisciplinaire team.