Robert Willemsen

Titel project
De waarde van klinische bevindingen en plasma heart-type fatty acid-binding protein (H-FABP) bij het beoordelen van patienten die klachten presenteren die bij een mogelijk acuut coronair syndroom passen.

Primaire begeleider
Prof. Geert Jan Dinant

Inleiding
We doen onderzoek naar pijn op de borst in de huisartsenpraktijk waarbij een acuut coronair syndroom (ACS) in de differentiaal diagnose. Meestal worden deze patiënten verwezen, maar slechts in een minderheid is er daadwerkelijk een ACS. We onderzoeken of met de  introductie van een klinische beslisregel, gebaseerd op klinische tekenen en een H-FABP sneltest, een deel van de verwezen patiënten zonder ACS, veilig thuis gelaten kan worden.