Krista Koetsenruijter

Titel project
Acquiring competencies in elderly care: dealing with complexity.

Team
Prof. dr. J.W.M. Muris
Prof. dr. A. Scherpbier
Dr. Y van Leeuwen
Dr. W. Veldhuijzen

Inleiding
Huisartsen in opleiding leren in de praktijk en tijdens terugkomdagen. Ouderenzorg vormt een belangrijk onderdeel van de huisartsenopleiding. Het is een complexe zorg gezien de multipele problematiek die ouderen vaak hebben, zowel op somatisch als op sociaal, psychisch en functioneel gebied. Competente huisartsen, die de chronische zorg voor de groeiende populatie van kwetsbare ouderen verzorgen, zullen in de toekomst steeds noodzakelijker worden.

Er is daarentegen nog maar weinig onderzoek voor handen om na te gaan of de huisartsen van de toekomst voldoende competent worden opgeleid om dergelijke zorg te verlenen. Het hoofddoel van dit onderzoek is om te onderzoeken hoe huisartsen in opleiding het beste kunnen leren om goede complexe ouderenzorg te leveren.. Het project zal opleveren welke leermethoden het beste werken voor huisartsen in opleiding en hun docenten en hoe oude leermethoden verbeterd kunnen worden.