Kirsten Peetoom

Titel project
Childhood Infections Limburg (CHILI-0): optimizing information supply about febrile children in well-child clinics and child care emplacements.

Primaire begeleiders
Prof. Dr. GJ Dinant & Dr. JWL Cals

Inleiding
Koorts komt veel voor bij kinderen, met name in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Meestal heeft het kind een onschuldige (virus)infectie en volstaan algemene adviezen. Toch is een kind met koorts voor veel ouders een belangrijke reden om naar de huisarts te gaan.
De CHILI-studie richt zich op het ontwikkelen van een nieuw voorlichtingsmiddel dat gebruikt kan worden om ouders voor te lichten over koorts op het consultatiebureau, kinderdagverblijven en op de HAP. Hiermee willen wij bereiken dat aan de ene kant het aantal consulten voor kinderen met koorts en het voorschrijven van antibiotica verminderen, en aan de andere kant de zelfredzaamheid, kennis en tevredenheid van ouders verhogen.

Binnen CHILI-0 richten we ons op het verbeteren van voorlichting op het consultatiebureau en kinderdagverblijven om zo ouders een handvat te bieden voor als een kind voor het eerst koorts krijgt.  CHILI-0 is een vierjarig traject en is gestart in mei 2014. Het eerste jaar bestaat uit het doen van kwalitatief onderzoek om de behoeften in kaart te brengen van de eindgebruikers, professionals en ouders. Daarnaast wordt een literatuurstudie verricht om in kaart te brengen welke educatieve interventies over koorts en infectieziekten wetenschappelijk onderzocht zijn op het consultatiebureau en kinderdagverblijven.