Eefje de Bont

Titel project
The CHILI study: Optimizing management and medication of febrile children in out-of-hours primary care

Primaire begeleiders
Dr. Jochen W.L. Cals en Prof. Dr. Geert-Jan Dinant

Inleiding
Maar liefst 1 op de 3 van alle contacten voor kinderen op de huisartsenpost is vanwege koorts. In de meeste gevallen draait het om een goedaardige infectie waarvoor geen behandeling nodig is en hoeven alleen adviezen gegeven te worden. We weten echter dat één op de drie kinderen antibiotica krijgt, terwijl dit in veel gevallen onnodig is. De zorg voor kinderen met koorts in de spreekkamer is echter complex. De huisarts moet zonder uitgebreid aanvullend onderzoek, kunnen bepalen welk kind behandeld moeten worden en welk kind niet. Hierbij moeten onnodige behandeling en medicatievoorschriften voorkomen worden, maar ook geen ernstig zieke kinderen onbehandeld naar huis gestuurd worden. Adequate informatie verstrekken aan ouders is echter niet eenvoudig, getuige ook het aantal herhaalde contacten met ouders. Ongerustheid en gebrekkige kennis onder ouders, maar ook diagnostische onzekerheid onder huisartsen zijn de twee belangrijkste pijlers onder overmatig voorschrijven van antibiotica voor kinderen met koorts en inconsistenties in de levering van zorg voor deze kwetsbare groep patiënten.
Wij hebben op basis van de huidige bestaande informatiemiddelen en het beschikbare wetenschappelijke bewijs samen met alle betrokkenen (ouders, huisartsen, kinderartsen en triagisten) een interactief informatiemiddel over koorts bij kinderen ontwikkeld. De effectiviteit hiervan wordt in 2015-2016 middels een landelijk gerandomiseerd onderzoek op huisartsenposten onderzocht.
Het is de bedoeling dat huisartsen dit kunnen gebruiken om informatie te geven aan ouders die voor hun kind specifiek op dat moment van toepassing is. Omdat we weten dat inconsistentie een grote rol speelt in de onzekerheid van ouders, hopen we hiermee ook te zorgen dat iedereen dezelfde informatie geeft.
Hiermee willen we zorgen voor gerichtere en minder frequente antibioticavoorschriften, verantwoorder gebruik van koortsremmers, op een veilige manier het aantal consulten laten afnemen, het aantal kinderen dat wordt terug gezien laten afnemen en de zelfredzaamheid, kennis en tevredenheid van ouders laten toenemen.