Output

Artikelen met referentie of rechtstreeks link naar PubMed of ander platform

  1. Handboek Evidence-based richtlijnontwikkeling: een leidraad voor de praktijk), Bohn Stafleu van Loghum, November 2013 (ISBN 9789036802666)
  2. Glossarium Kwaliteit van Zorg, Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2011 (ISBN 9789031387304),
  3. Kwaliteitscanon, Regieraad Kwaliteit van Zorg, 2010 (ISBN 9789076286099)
  4. Regie over richtlijnen - Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1599
  5. Integrating evidence on patient preference in healthcare policy decisions: protocol of the patient-VIP study - Implementation Science 2013, 8:64 (10 June 2013)
  6. Alledaagse ziekten: wat heeft 10 jaar subsidie opgeleverd - Huisarts en wetenschap
  7. May 2013, Volume 56, Issue 5, pp 202-207