Dunja Dreesens

Titel project
In it together: what happens between patient and doctor when deciding about the patient’s care?

Primaire begeleider
prof.dr.  Trudy van der Weijden

Inleiding
Sinds jaar en dag gelden richtlijnen als hulpmiddel voor zorgverleners. Ze vatten evidence samen en doen aanbevelingen. De laatste jaren is gezamenlijke besluitvorming (shared decision making, SDM) in opkomst.  Patiënten zijn steeds meer betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen. Bovendien zijn zorgverleners niet langer de enige beoogde doelgroep van richtlijnen; ook patiënten worden hier nu toe gerekend. De vraag doet zich dan voor: zijn richtlijnen geschikt om SDM te faciliteren, of belemmeren ze juist dit besluitvormingsproces.
Het onderzoek kent 3 onderdelen:

1/ Theoretisch:

  • The Dutch Chaos Case: Welke instrumenten naast richtlijnen staan de zorgverlener (en patiënt) ter beschikking bij het nemen van besluiten in het zorgproces? - Scoping review.
  • Unravelling Chaos: Vanwege het grote aantal instrumenten en de niet-eenduidige definiëring van de instrumenten, werkt het team samen met het Zorginstituut Nederland om de instrumenten op landelijk niveau te definieren, te beperken en de onderlinge relaties tussen de instrumenten te duiden (taxanomie en kader) - Modified RAND Delphi .
  • Digging Deeper: Indien patiënten richtlijnen mee ontwikkelen in welke mate bevatten deze dan SDM elementen. Een aantal richtlijnen wordt aan de hand van een SDM-framework geanalyseerd.

2/ Empirie:
In de zomer van 2014 verscheen de richtlijn Palliatieve Zorg voor Kinderen. Deze besteedt expliciet aandacht aan (gezamenlijke) besluitvorming. 

  • In hoeverre kennen artsen deze richtlijnen en passen zij deze toe? - Semi-gestructureerde interviews, 3 UMC’s.
  • In hoeverre wordt de besluitvorming, voorkeuren en wensen van kinderen en ouders vastgelegd in het dossier? - Audit patiëntendossiers, 2 UMC’s.
  • Een systematic review van de wensen, meningen, voorkeuren kinderen en adolescenten met kanker t.a.v. deelname in besluitvorming.

3/ Reflectie/beschouwing:
Een beschouwing en vergelijking van gerenommeerde denkers over en beïnvloeders van SDM en gedrag, zoals Ubel, Wennberg, Gigerenzer en Baumeister.