Anouk Baghus

Titel project
Wanneer en hoe huisartsen in opleiding op te leiden in gezamenlijke besluitvorming.

Team
Trudy van der Weijden, MD, PhD
Esther Giroldi, PhD
Angelique Timmerman, PhD

Inleiding
Patiënten raken steeds actiever betrokken bij de medische besluitvorming. De behoefte aan gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) neemt dan ook toe. Dit vereist een nieuwe, flexibele aanpak binnen de huisartsopleiding, maar is nog onvoldoende geïmplementeerd in het huidige curriculum.
Het doel van dit onderzoek is om een onderwijsprogramma te ontwikkelen waarin huisartsen in opleiding getraind worden in gezamenlijke besluitvorming. Dit programma zal worden afgestemd op de huidige curricula van de verschillende opleidingsinstituten.