Output

Artikelen met referentie of rechtstreeks link naar PubMed of ander platform

Jochen W.L. Cals, Angel M.R. Schols, Henk C.P.M. van Weert, Femke Stevens, Camiel G.I.P. Zeijen, Gea Holtman, Wim A.M. Lucassen en Marjolein Y. Berger. Sneltesten in de huisartspraktijk: Huidig gebruik en behoefte aan testen in de toekomst. Ned Tijdschr Geneeskd 2014; 158: A8210. https://www.ntvg.nl/artikelen/sneltesten-de-huisartspraktijk