Curriculum vitae

Diploma’s 
2007-2013: Bachelor en Master of Science in Geneeskunde aan de Universiteit Maastricht
2005-2008: Bachelor of Science Algemene Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht

Relevante certificaten
2014: The International Primary Care Research Training Curriculum Maastricht, Advanced Class
2012: NIH Stroke Scale – Certification A; online cursus via http://nihss-english.trainingcampus.net 
2009: Top 3% Certificaat van de Universiteit Maastricht (Geneeskunde 2008/2009)
2008: Top 3% Certificaat van de Universiteit Maastricht (Geneeskunde 2007/2008)
2008: Hulpverlener Basale Reanimatie en Hulpverlener Automatische Externe Defibrillator namens de Nederlandse Reanimatie Raad
2008: Deelcertificaten Honours Programme International Health-2007 aan de Universiteit Maastricht

Relevante werkervaring
2010-2014: Student-assistent binnen verschillende onderzoeksprojecten aan de Universiteit Maastricht
2014: Docent Medische Terminologie voor FJM Opleidingen
2007-2008: Studenttutor/trainer binnen het Probleem Gestuurd Onderwijs aan de Universiteit Maastricht

Eerdere publicaties en presentaties

  1. AMR Schols, FHBM Schreuder, EP van Raak, AHCML Schreuder, FA Rooyer, RJ van Oostenbrugge, J Staals. Incidence of Oral Anticoagulant-Associated Intracerebral Hemorrhage in South-Limburg, the Netherlands. Stroke. 2014; 45: 268-270 Published online before print November 7, 2013, doi: 10.1161/STROKEAHA.113.003003.
  2. Schols A.M.R., Donkers H.H.L.M., Voorend M., et al. The use of smartphones and Mobile Clinical Decision Support Systems in clinical clerkships: a pilot study. iJIM 2013: 7(2); 80-84.
  3. Jeroen Donkers, Pieter Kubben, Angel Schols, et al. Gebruik van Smartphones tijdens de Co-schappen. Onderwijs Research Dagen 2011, 8-10 juni, Maastricht.
  4. Schols AMR, Schreuder FHBM, Schreuder AHCML, Rooyer FA, van Oostenbrugge RJ, Staals J. The Incidence of Oral Anticoagulation-Associated Intracerebral Haemorrhage in South-Limburg, the Netherlands. Posterpresentatie 2e wetenschapsdag MUMC+ op 6 maart 2013.
  5. F.H.B.M. Schreuder, A.M.R. Schols, E.P. van Raak, A.H.C.M.L. Schreuder, F.A. Rooyer, R.J. van Oostenbrugge, J.E.A. Staals. De incidentie van orale anticoagulantia-gerelateerde intracerebrale bloedingen in Nederland. Presentatie voor de Wetenschappelijke vergadering van de NVN op 8 november 2013.