Angel Schols

Titel project
Point-of-care testing in de eerstelijn

Primaire begeleiders
Dr. J. Cals en Prof. Dr. G.J. Dinant

Inleiding
We zullen de beschikbaarheid en effectiviteit van point-of-care testen in de behandeling van acute aandoeningen (buiten kantooruren) in de huisartsgeneeskunde evalueren.