<< Klik hier om terug naar de vorige pagina te gaan

 

Het compacte competentieprofiel van de huisartsopleider

Het volledige competentieprofiel leest u hier: Competentieprofiel van de opleider CHVG

1. Handelen als expert uitwerking

 • is rolmodel voor de verschillende competenties uit het competentieprofiel van de  specialist

2. Agogisch handelen uitwerking

 • realiseert een constructief werk-leerklimaat
 • bouwt een constructieve relatie op met de individuele aios
 • kan omgaan met diversiteit

3. Didactisch handelen uitwerking

 • realiseert een evenwichtige en uitdagende werk-leerplek
 • begeleidt de individuele aios naar zelfsturing in het realiseren van de opleiding
 • beoordeelt resultaten en adviseert over de consequenties voor de voortgang

4. Samenwerken uitwerking

 • past samenwerkingsvaardigheden doelgericht toe
 • stemt het eigen handelen af met andere betrokkenen bij de ondersteuning van de    aios

5. Organisatie uitwerking

 • organiseert personeelsinzet, middelen en informatiestromen zodanig dat er efficiënt gewerkt en geleerd kan worden
 • handelt volgens de relevante wet- en regelgeving
 • creëert binnen de organisatie/praktijk draagvlak voor het opleiden van aios

6. Professionaliteit uitwerking

 • beschouwt het opleiderschap als een wezenlijk aspect van de eigen professie
 • werkt systematisch en doelgericht aan verbetering van het eigen beroepsmatig functioneren
 • bewaakt de balans tussen betrokkenheid en distantie, en handelt conform geldende ethische gedrags- en omgangsregels