<< Klik hier om terug naar de vorige pagina te gaan

 

Competentieprofiel van de huisarts

Competentiegebied 1: medisch handelen
De huisarts

 • interpreteert de klacht binnen de context
 • past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van het vakgebied doelgericht en evidence based toe
 • levert op gestructureerde wijze eerstelijns zorg

Competentiegebied 2: communicatie
De huisarts

 • bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op
 • past communicatietechnieken en -middelen doelgericht toe
 • betrekt de patiënt actief bij de besluitvorming

Competentiegebied 3: samenwerking
De huisarts

 • draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking en ketenzorg
 • past samenwerkingsvaardigheden doelgericht toe
 • verwijst doelgericht op basis van actueel inzicht in de expertise van andere zorgverleners

Competentiegebied 4: organisatie
De huisarts

 • realiseert integrale en doelmatige huisartsenzorg die continu en toegankelijk is
 • past organisatie- en managementtechnieken doelgericht toe
 • gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg

Competentiegebied 5: maatschappelijk handelen
De huisarts

 • bevordert de gezondheid van individuele patiënten en groepen patiënten
 • handelt overeenkomstig de geldende wetgeving voor de huisarts
 • behartigt belangen van (toekomstige) patiënten n.a.v. incidenten in de zorg
 • handelt kostenbewust

Competentiegebied 6: kennis en wetenschap
De huisarts

 • onderbouwt de zorg op wetenschappelijk verantwoorde wijze
 • bevordert ontwikkeling en implementatie van vakkennis
 • bevordert de deskundigheid van studenten, aios, collegae en andere zorgverleners

Competentiegebied 7: professionaliteit
De huisarts

 • houdt persoonlijke en professionele rollen in evenwicht
 • werkt systematisch en doelbewust aan verbetering van zijn beroepsmatig functioneren
 • gaat binnen het kader van de beroepsethiek bewust om met voorkomende verschillen in normen en waarden